De gemeente Lopik is gestart met de voorbereidingen van de reconstructie van het Dorp (zuidzijde) in Polsbroek. Het wegdek is sterk verouderd en de wegindeling voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de oeverconstructie is op enkele plekken in slechte staat en moet worden vervangen.

In de komende periode worden inmetingen verricht en onderzoeken uitgevoerd.

Wensen 

De wens is om bij de reconstructie integraal snelheidsremmende maatregelen toe te passen, in de lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam. Daarnaast is de wens om het centrum van Polsbroek de uitstraling te geven die past bij een plusgebied.

Update 19 september

Donderdag 7 september was er een inloopavond voor de bewoners van Polsbroek over de voorgenomen reconstructie van het Dorp. Veel bewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt, we hebben ruim 50 inspraakreacties ontvangen.

Fijn dat u er was, daarvoor hartelijk dank! Met alle informatie die u ons heeft gegeven gaan we verder. Zodra er iets te melden is, wordt u daarover geïnformeerd.

Werkgrens reconstructie Dorp zz Polsbroek