De gemeente Lopik is gestart met de voorbereidingen van de reconstructie van het Dorp (zuidzijde) in Polsbroek. Het wegdek is sterk verouderd en de wegindeling voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de oeverconstructie is op enkele plekken in slechte staat en moet worden vervangen.

In de komende periode worden inmetingen verricht en onderzoeken uitgevoerd.

Wensen 

De wens is om bij de reconstructie integraal snelheidsremmende maatregelen toe te passen, in de lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam. Daarnaast is de wens om het centrum van Polsbroek de uitstraling te geven die past bij een plusgebied.

Bewonersbijeenkomst

Als de onderzoeken zijn uitgevoerd en de bestaande situatie meer inzichtelijk is, ontvangen de bewoners en belanghebbenden binnen de projectgrens daarover een brief. En wordt dan tijdens een bewonersbijeenkomst de mogelijkheid geboden tot het geven van input en aandachtspunten voor het ontwerp.

Werkgrens reconstructie Dorp zz Polsbroek