Inloopavond over reconstructie Dorp (zuidzijde) Polsbroek

Dit is een oud bericht.

De gemeente Lopik is gestart met de voorbereiding van een reconstructie van het Dorp (zuidzijde) in Polsbroek. Inwoners van Polsbroek zijn van harte welkom om op donderdag 7 september a.s. tussen 20.00 uur en 22.00 uur binnen te lopen in het Dorpshuis, Dorp 32 in Polsbroek. Wij gaan graag met de inwoners van Polsbroek in gesprek en zijn benieuwd naar hun ideeën en aandachtspunten voor het nog te maken ontwerp.

Aanleiding

Het wegdek is sterk verouderd en de weg indeling voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de oeverconstructie is op enkele plekken in slechte staat en moet worden vervangen.

Wensen

De wens is om bij de reconstructie snelheidsremmende maatregelen toe te passen, in de lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam. Daarnaast is het de wens om het centrum van Polsbroek opnieuw in te richten en de kwaliteit en uitstraling te geven die past bij een dorpskern.

Werkgrens

De werkgrens is weergegeven in onderstaande afbeelding. Het betreft de gehele zuidzijde van het Dorp binnen de bebouwde komgrenzen, het ’centrum’ inclusief het Dorpsplein en de Oranjekade.

Planning

We verwachten in de tweede helft van 2024 te starten met de werkzaamheden.

Meer informatie

Deze informatie is ook te vinden op https://www.lopik.nl/werkzaamheden-openbare-ruimte. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze projectleider Deborah Knuistingh Neven door een e-mail te sturen naar BOR@lopik.nl.