Het zesde dorpsgesprek vond plaats op maandagavond 18 december om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw in Jaarsveld.

Deel ansichtkaart met 3 foto's van Jaarsveld

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Jaarsveld.

Verslag 18 december 2023

Zo vlak voor de kerstdagen hebben 40 inwoners de tijd genomen om een Bakkie in de Buurt te komen doen. In het verenigingsgebouw in Jaarsveld waren ook 11 raads- en commissieleden, 4 ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders aanwezig.

Opwarmen

Algemeen directeur Femmy Jonker en burgemeester Laurens de Graaf heten iedereen welkom. De burgemeester is onder de indruk van de mooie opkomst in deze drukke week met veel kerstactiviteiten.

Hoe gaat het met u?

Een inwoner antwoordt dat het hartstikke goed gaat: Jaarsveld heeft een lage criminaliteit en met hemzelf gaat het wonderbaarlijk goed na een operatie. Er worden onderling zaken opgelost. Ook vraagt hij aandacht voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en de hondenbelasting. Schaf dat laatste maar af. Een ander zegt dat Jaarsveld te vergelijken is met een open haard. De blokken in de haard, dat is met elkaar het dorp. Maar haal je er een blok uit, dan gaat de open haard ook uit. “En we hebben wel wat puntjes hoor. Het gaat heel goed, maar er is ook wat overlast. Er rijden veel forenzen door het dorp, dat leidt tot overlast en irritatie. En parkeren is er ook eentje.”

Cappuccino-ronde, een rustige start

Jan Vente is ‘die nieuwe wethouder’ en mag nog even blijven wonen in Berkenwoude voordat hij naar de gemeente Lopik verhuist. Ondanks het missen van voldoende personeel, worden dingen toch voor elkaar gebokst. Hij is trots op de gepensioneerden en zijinstromers, als nieuwe medewerkers.

Gerrit Spelt heeft voor het eerst in zijn wethouderscarrière het Sociaal Domein in portefeuille. Dat vindt hij ongelooflijk betekenisvol werk. Hij is trots op de gemeenschap: “Als ik zie wat er door vrijwilligers allemaal wordt georganiseerd! We scoren op sociale cohesie (samenhang) hoog, we zijn nummer 1 van alle gemeenten in de provincie Utrecht. Dat doe U! Namens u ben ik daar trots op”.

“Daarnaast zijn we daadkrachtig, maar de slagkracht ontbreekt wel eens”.

Burgemeester Laurens de Graaf is trots op al onze dorpen, dat is ‘Europa in het klein’. Alle dorpen zijn anders, maar er is ook een gemeenschappelijke lijn. Iedereen werkt hard en staat voor elkaar klaar, er is een sterke gemeenschap. Hij vindt het een eer om burgemeester te zijn, is onlangs herbenoemd en wil er de komende jaren samen met inwoners helemaal voor gaan.

De burgemeester is blij met de energie van de nieuwe kinderburgemeester Jessie uit Jaarsveld: “Zij wil meer bomen, is voor veiligheid en speeltuinen”. De stem van het kind moeten we serieus nemen.

Espresso-ronde: pitches van één minuut

1. Willeke Kind is voorzitter van de buurt- en speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje dat in 2024 50 jaar bestaat.

De vereniging is opgericht met de bedoeling om Jaarsvelders samen te brengen. Het jubileum wordt gevierd in de vakantieweek (speelweek) met allerlei activiteiten, ook dingen uit de ‘oude doos’ zoals viswedstrijden en een voetbal- en klaverjastoernooi. Activiteiten kosten geld en dat komt binnen via subsidie, sponsoring en leden. Leden zijn belangrijk, dat is het kapitaal. De vereniging is op zoek naar potentiële vrijwilligers. En er zijn nog steeds mensen die geen lid zijn. Daarop de oproep om (een actief) lid te worden. 2024 wordt een onvergetelijk lustrumjaar. Willeke: “Kom op en zet je beste beentje voor”. Meer informatie op www.jaarsveldje.nl, kijk op Facebook www.facebook.com/Jaarsveldje of ga langs bij Willeke aan de deur.

2. Rick Boer is voorzitter van de Polsstokvereniging Jaarsveld

Rick vertelt dat er al meer dan 60 jaar wordt gesprongen op Salmsteke. Vroeger met houten polsstokken, nu zijn ze van carbon. De leden springen steeds verder en nu ligt de dijk in de weg. Daarover zijn ze in overleg met het waterschap want ze willen records blijven springen. Zo willen ze het traject, de accommodatie, iets meer naar de Lek verhuizen. En een tweede jeugdschans creëren voor Nederlands Kampioenschappen. Er is nog hulp nodig: materialen, sponsoring en handen uit de mouwen. “En”, zegt hij met een lach op zijn gezicht, “hulp bij het verlenen van de vergunning”. Rick sluit af met de woorden dat ze graag verder blijven springen dan de polsstok lang is.

3. Hierna volgt een spontane pitch van Jake van Dam van jongerenvereniging Jalové.

Deze vereniging organiseert om de week een activiteit voor jongeren van 16 jaar en ouder. Van september tot april zijn er veel activiteiten om jongeren te vermaken. Denk aan bowlen, kerstdiner of een diner met als thema Mexico om zo voor een goed doel een mooi bedrag van 2.000 euro op te halen. Aan het eind van het jaar is er een kamp voor 16 jaar en ouder. De oproep is om jongeren uit te nodigen, stuur ze door. Er is niet officieel een bovengrens maar dat is ongeveer 25 jaar.

Sterke bonen: Kahoot

De Kahoot-quiz wordt gestart met een paar makkelijke vragen. Er volgt een vraag over wie familie is van de nieuwe kinderburgemeester? Er gaan een stuk of 5 handen in de lucht.

Wethouder Gerrit Spelt vertelt over ‘Tuinkamers met aandacht’. Inwoners met een ruime tuin staan misschien wel open om daar (tijdelijk) een Tiny house in te laten plaatsen? En een luisterend oor te bieden? Hiermee kunnen zij jongeren helpen die de jeugdzorg uitstromen.

Wilt u meer weten over tuinkamers met aandacht? U vindt meer informatie op de volgende website: Tuinkamer met Aandacht - Kamers met Aandacht

Als gemeente zijn we ook benieuwd naar wat jongeren van 13 t/m 23 jaar oud belangrijk vinden en nodig hebben. Daarom is er in december een enquête onder hen verspreid met vragen die gaan over bijvoorbeeld wonen, ontmoeting en sporten. Praten mét jongeren in plaats van over jongeren. De enquête voor jongeren staat nog open: één voor 13-16 jaar en één voor 17-23 jaar.

Er zijn spreekuren van het Sociaal Team op basisscholen. Meestal zijn we er (te) laat bij om als gemeente hulp te bieden. Mensen proberen het lang te redden met elkaar. Het is tegenwoordig een ingewikkelde tijd, want de maatschappelijke druk is groot en er zijn veel prikkels. Eén op de acht kinderen is in contact met jeugdzorg en ouders kunnen handelingsverlegen zijn. Bovendien wordt het beeld geschapen dat alles perfect moet zijn. Het Sociaal Team staat klaar en ouders kunnen binnenlopen als ze de kinderen naar school brengen. Zo willen we voorkomen dat zwaardere jeugdzorg nodig is.

Wethouder Jan Vente vertelt over flexwonen. We moeten huizen bouwen voor jongeren die soms te lang bij hun ouders wonen. En voor statushouders. Maar er gaat veel tijd overheen voordat woningbouwontwikkeling tot stand komt. In het eerste kwartaal van 2024 gaan we met de gemeenteraad praten over een plek voor flexwonen.

Femmy Jonker is als algemeen directeur (gemeentesecretaris) verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Ze is graag op deze avonden aanwezig. Vaak hoort ze dat inwoners niets terug horen van de gemeentelijke organisatie, zelfs geen ontvangstbevestiging krijgen. Helaas heeft ze geen toverstaf, maar weten we dankzij deze momenten wel dat het speelt en zullen we het oppakken.

Ergernissen

De grootste ergernissen verschijnen op het scherm: parkeren, verkeer en sluipverkeer. Parkeren is één van de meest ingewikkelde onderwerpen. Zeker in wijken die ouder zijn en die niet zijn ingericht op de hoeveelheid auto’s die huishoudens op dit moment hebben. En waar bestemmen we de openbare ruimte voor? Voor meer groen in de wijken of meer asfalt? Soms is de ruimte er simpelweg niet om meer groen of parkeerplekken aan te leggen. Bij herinrichtingen zoeken we naar de balans. Sommige inwoners zeggen ‘doe maar steen’, anderen hechten waarde aan bomen. We hebben beperkt ruimte en dat gaan we vanavond niet oplossen, tenzij iemand hele goede ideeën heeft.

Een inwoner zegt dat Jaarsvelders het terrein van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden mogen gebruiken voor parkeren. Nu is het mondjesmaat in gebruik. Het terrein is niet voor de bedrijfsauto of camper/caravan, wel voor de visite. Graag op een respectvolle manier rijden vanwege de Oekraïense mensen die er wonen. Het gaat om het terrein achter het Dijkhuis.

Wethouder Spelt gaat verder in op de definitie van sluipverkeer, dat is ingewikkeld want alle wegen zijn openbaar toegankelijk. Veel mensen zien het als alternatieve route naar de snelweg. De oplossing is ook om hier balans te zoeken. Als we de wegen afsluiten voor sluipverkeer, dan gaat u daar als inwoner van Jaarsveld zelf ook last van krijgen. We hebben als eens nagedacht om een knip te maken voor gemotoriseerd verkeer, zonder dat direct omwonenden daar last van hebben, maar ook daar heeft u als Jaarsvelders zelf last van. In het verleden was er een beweegbare paal. Mensen waren in de raadzaal tot tranen geroerd om tot een oplossing te komen. Maar helaas ook toen kwamen mensen zelf in de rij te staan. Sluipverkeer in Jaarsveld komt vooral uit Krimpenerwaard, (via) Salmsteke én bent uzelf. Een inwoner antwoordt met de oplossing voor een bord met ‘bestemmingsverkeer’. De wethouder geeft aan dat juridische maatregelen geen oplossing zijn. Er is heel veel verkeer 'bestemming'. Als je naar Salmsteke rijdt, ben je ook bestemmingsverkeer. Alleen op korte en zeer overzichtelijke wegvakken waar geen mensen wonen is het misschien een oplossing. Er is dermate ruimte in de wet dat dit niet te handhaven is. Wethouder Spelt is er geen voorstander van, het is schijnwerkelijkheid.

Verschillende inwoners geven punten aan zoals dat het op de Uitweg wel werkt. In de ochtend op en in de avond af. En dat snelheid ‘ook een ding’ is. En hoe werkt de ontsluiting van Salmsteke straks? Iemand zegt dat er vaak fietsers op de hoofdweg rijden en die moeten we weren op die weg. Het fietspad is echter hobbelig en gevaarlijk. Een andere inwoner zegt dat veel mensen via de Oudeslootseweg gaan met de fiets en de auto. En dan gaat het niet om snelheid, maar om goede verlichting op de fiets! Een inwoner noemt als oplossing het plaatsen van lantaarnpalen voor de veiligheid van kinderen.  

Vanuit de gemeente kijken we hoe we de inrichting kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld op de dijkaansluiting een 30km-zone aanleggen en aanbrengen van plateaus en drempels. De aantrekkelijkheid van het rijden over de dijk moet worden verminderd. Voor de Oudeslootseweg moeten we nadenken over ontsluiting en ook meenemen in de nieuwe inrichting. De provincie wil meer fietsverkeer, aanleg van fietspaden en fietsstraten. Er wordt ook veel gebruikgemaakt van de parallelweg en daar is de veiligheid in het geding. Dus dichtzetten zodat het landbouwverkeer de weg opgaat, en de snelheid aanpassen naar 60km. Daar wordt al aan gewerkt. Inrichting van wegen doen we als we aan de slag gaan met groot onderhoud. Dan doen we een voorstel aan de gemeenteraad voor budget.

Een inwoner is blij met het voorstel om de B-weg als fietspad in te richten. Ook zegt iemand dat de geslotenverklaring voor motoren heel goed gaat. Een ander vult aan dat de S.L. van Alterenlaan goed moet worden ingericht. Met goede afwatering en asfalt. Zo kun je ruim de insteekhaven in rijden en dan een rotonde aanleggen want zo zeggen meer inwoners: “Je komt de weg niet op”. Wethouder Spelt antwoordt dat de gemeente daar niet over gaat, dat is aan de provincie. Deze is in overleg met de klankbordgroep N210. Ook over snelheid, die wordt over een gedeelte 60km per uur. De bestemming van Salmsteke is niet gewijzigd. Er zijn ruimere mogelijkheden gekomen voor permanente horeca.

Wethouder Spelt komt terug op de vraag over de geslotenverklaring voor motoren. Dat is makkelijker want motoren kunnen in het geheel verboden worden en dat is ook te handhaven. Het geldt ook alleen in het weekend en in een deel van het jaar. Bovendien blijft een deel van de dijk bruikbaar en is de invloed op een individuele motorrijder dus beperkt. Over de afwatering op de S.L. van Alterenlaan zegt de wethouder dat dit in het reguliere onderhoud zit. Gaat hier iets niet goed, geef dit dan door via het Meldpunt: meldpunt@lopik.nl.

Een inwoner geeft een oplossing: eenrichtingsverkeer voor de S.L. van Alterenlaan. De wethouder geeft aan dat je dan meer kilometers moet maken en dat de gemiddelde snelheid omhoog gaat. En die combinatie met fietsers is niet per sé veiliger. Er is ook een opmerking over te veel decibellen en dus ergernis over geluid. De wethouder geeft aan dat dit signaal bekend is en ook het systeem dat flitst op geluid. Het nadeel bij motoren is dat het maximale geluid is vastgelegd op het kenteken. Juridisch handhaven op geluid is lastig want er is geen algemene norm maar ieder type motor heeft een eigen norm. Algemeen directeur Femmy Jonker ziet en hoort dat het de inwoner echt hoog zit.

Dan volgen nog de onderwerpen ‘vuurwerk’ en ‘hondenpoep’. De burgemeester vertelt dat de politie ondercapaciteit heeft. Vuurwerk is nu al te horen en dat is dus illegaal. Er zijn drie handhavingsacties gepland. De oproep is om te blijven melden. Hondenpoep is ook een stinkend punt. We hebben één BOA en hij kan handhaven op de APV. Afgelopen zomer in Lopik-dorp prijkten vlaggetjes in hondendrollen. Een ludieke actie en confronterend. Een inwoner vraagt of het heeft geholpen? Het heeft geleid tot bewustzijn en het plaatsen van meer zakjesdispensers en vuilnisbakken. We hopen dat dit helpt. Iemand anders vraagt of er burgerschouw wordt gelopen en of we dat als gemeente kunnen starten? De burgemeester antwoordt dat inwoners dit zelf op kunnen zetten. Verder geeft hij aan dat bewustwording belangrijk is. De BOA moet zich ook met andere zaken bezighouden. We worstelen als kleine gemeente met de vele opgaven. Spreek elkaar ook aan.

Jaarsveld is trots op saamhorigheid én de ezels

In Jaarsveld lopen echte ezels en dat wordt gewaardeerd. Als er niet te snel wordt gereden, kunnen kinderen veilig buitenspelen. De Oude Kerkstraat is karakteristiek. En mensen zijn trots op Huis te Jaarsveld, dat mooi is opgeknapt.

Wie verdient er een complimentje en een bloemetje?

Gerda, omdat zij hier de koffie schenkt. En Bertha van de kringloop. En Ron wordt de gezelligste buurman genoemd. Ook is er applaus voor Willeke en een bloem voor kinderburgemeester Jessie. En wie krijgt het laatste bloemetje? Die is voor Jake, de winnaar van Kahoot. Zijn reactie: "Ik moet hier maar gauw komen wonen". Een applaus volgt.

Er volgt nog een toegift; een paar punten die werden gemist. Zoals de stip op de horizon voor energietransitie en woningbouw. Wethouder Jan Vente vraagt hoe we het dorp vitaal houden. We hebben afscheid genomen van de school. En er moet evenwicht zijn in bouwen van huizen. Belangrijk daarbij is het aantal (maximaal 50 woningen) en de voorwaarde dat er wordt gebouwd in de kernen, binnen de rode contouren. Jaarsveld heeft nog een paar stukjes over. De kerk is eigenaar van een paar stukken grond. Initiatieven om huizen te bouwen buiten de rode contouren moeten worden voorgelegd aan de provincie. Daarover is de gemeente in gesprek en dat duurt helaas lang. Na de zomer van 2024 is afgesproken dat we nadenken over het aantal huizen en de verkeersafwikkeling in Jaarsveld.

In de gemeente hebben we geen collectieve oplossingen; geen geo- of aquathermie. We zijn bezig met de Warmtetransitie; hoe verwarm ik mijn huis. Huizen moeten van het gas af en inwoners komen met individuele oplossingen. De komende 10 jaar zijn we vooral bezig met energie besparen. Er is een concreet onderzoek naar mestvergisters gedaan, dat gaat over groen gas wat boeren in de gemeente onderzoeken. Een inwoner vraagt over de inzet van waterstof en zonnepanelen op daken. De wethouder zegt daarop dat rond De Copen vier dingen tegelijk spelen. Onder andere het vervangen van de drie windmolens en een ondernemer is bezig met waterstof. Dat laatste is vooral voor de individuele ondernemer en is niet voor collectief gebruik.

Er is nog een vraag over het monument ‘De Heul’. Dat behoeft restauratie en een inwoner heeft daar zorgen over. Wat is stand van zaken? Wethouder Spelt geeft aan dat het een gemeentelijk monument betreft en onderhoud vergt. De kosten voor restauratie lopen echter in de tonnen. De gemeente heeft zoveel geld hiervoor niet beschikbaar. Restauratie van De Heul is onderdeel van de dijkversterking als zogenaamde meekoppelkans. De gemeenteraad heeft 20.000 euro beschikbaar gesteld. Het hangt van de bijdragen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht af of restauratie daadwerkelijk gaat lukken.

Afsluiting

De burgemeester bedankt iedereen en geeft aan dat het belangrijk is om samen op te trekken: “We zijn goed in gesprek geweest vanavond. Dat smaakt naar meer. Voor nu kunt u nog even nakletsen. Goede feestdagen gewenst!”

Mist u iets of hebben we u niet goed verwoord in het verslag, laat het ons weten. Dat kan via communicatie@lopik.nl.

Wethouder Jan Vente beantwoordt vragen van inwoners
Pitchen voor de zaal
Inwoners van Jaarsveld zijn trots op onder andere saamhorigheid, polsstokverspringen, de kerk en de ezels

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 18 december 2023

Het ‘Bakkie in de Buurt’ in Jaarsveld vindt plaats op maandag 18 december vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Verenigingsgebouw.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Jaarsveld en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Jaarsveld van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan onder andere een gezamenlijk welkom, pitches en een vragenronde via Kahoot.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl