Jeugdhulp tijdens de coronacrisis

Wanneer uw gezin of uw kind jeugdhulp ontvangt via een jeugdhulpaanbieder, dan wordt de zorg zoveel mogelijk gecontinueerd. Ambulante hulp vindt op dit moment plaats via een andere vorm, bijvoorbeeld telefonisch of door beeldbellen.

Als uw kind een vorm van groepsbehandeling, dagbehandeling en/of dagbesteding volgt, dan vindt de reguliere behandeling nu niet plaats omdat de meeste locaties gesloten zijn. Ook met deze zorgaanbieder kunt u overleggen of er een andere manier van ondersteuning mogelijk is, als dat echt noodzakelijk is.

Wanneer u zorgen heeft over het welbevinden van uw kind en tevergeefs een beroep hebt gedaan op (extra) ondersteuning vanuit school en/of van de huidige zorgaanbieder dan kunt u, indien de situatie verergert en ook de veiligheid in het geding komt, overleggen met het sociaal team. Of u kunt direct een beroep doen op ‘Veilig Thuis’ voor advies of een melding.

Heeft u vragen of zorgen dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via sociaalteam@lopik.nl.