Bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) wordt u zo goed als mogelijk geholpen. Bent u toch ontevreden over de manier waarop WIL u behandelt? Bespreekt u dat dan met de medewerker. Blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen. Meer informatie vindt u op de website van WIL 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een officieel besluit van ons, dan kunt u bezwaar maken (bezwaarschrift indienen). Dit doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van uw beschikking. Een aparte afdeling binnen WIL behandelt uw bezwaar. Zij beoordelen opnieuw het genomen besluit.  Meer informatie vindt u op de website van WIL