De gemeente wijst personen of instanties aan die afval mogen inzamelen. Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen voor een goed doel? Vraag de gemeente dan om toestemming hiervoor.

Hoe werkt het?

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft informatie over organisaties die kleding inzamelen voor goede doelen. De gemeente gebruikt deze informatie om te bepalen of u kleding mag inzamelen. Zo bekijkt de gemeente of uw organisatie een CBF-keur, CBF-certificaat of verklaring van geen bezwaar heeft.

Wat moet ik doen?

Vraag de gemeente of u kleding mag gaan inzamelen. Geef hierbij de volgende informatie:

  • naam en contactgegevens van de aanvrager
  • waar en wanneer de inzameling zal plaatsvinden
  • wat het doel is van de inzameling
  • voor wie de opbrengst is bestemd

Hoe lang duurt het?

Binnen ongeveer 8 weken hoort u of u kleding mag gaan inzamelen.