Het vierde dorpsgesprek vond plaats op donderdagavond 30 november om 20.00 uur in Dorpshuis De Schouw in Lopik-dorp. 

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Lopik-dorp.

Verslag 30 november 2023

Rond 19.30 uur druppelen de eerste Lopikers binnen in Dorpshuis De Schouw, om elkaar onder het genot van koffie, thee en iets lekkers te ontmoeten.  

We warmen op

Femmy Jonker, algemeen directeur van de gemeente Lopik, trapt de avond om 20.00 uur af. In haar openingswoord benoemt zij zichzelf als Barista voor de avond, waarin zij met een knipoog verschillende koffierondes presenteert. Ruim 60 inwoners, drie raadsleden, vijf ambtenaren, het complete college van burgemeester en wethouders en twee personen van de lokale pers zijn aanwezig. De zaal zit vol en is klaar om de avond te beginnen.

Voordat Femmy Jonker het woord overdraagt aan burgemeester Laurens de Graaf, benoemt zij dat er nog een aantal ‘Bakkies in de Buurt’ gepland staan. De eerstvolgende is de kern Cabauw, waarna de nog niet bezochte kernen Jaarsveld, Uitweg, Willige Langerak en Polsbroekerdam volgen. Het bestuur van de gemeente Lopik wil dicht bij de inwoner staan en in contact met elkaar blijven.

Burgemeester Laurens de Graaf neemt de microfoon over. Om een beeld te krijgen van de Lopikers die hier aanwezig zijn, vraagt hij hoelang zij al inwoners zijn van dit dorp. Vele handen blijven omlaag bij ongeveer 1 jaar, maar het aantal schiet omhoog bij 50 jaar en alles daartussen in. Hoe is het met iedereen? Dat is voor de burgemeester een belangrijke vraag. Er wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid in de Dorpstraat; het verkeer zorgt er voor gevaarlijke situaties. Ook de jongste aanwezige op deze avond, Job Verheul, komt aan het woord. Deze tiener heeft zich actief ingezet voor alle kinderen in zijn buurt. Mede dankzij hem en een vriend, ligt er nu een leukere speelplaats met nieuwe toestellen aan de Maria Louiselaan.

Cappuccino-ronde, een rustige start

Dan is het nu tijd om het college voor te stellen.

Wethouder Jan Vente stelt zichzelf als eerste voor. Hij is, in tegenstelling tot vrijwel alle aanwezigen deze avond, nog geen inwoner van de gemeente Lopik. Hij woont nog in buurgemeente Krimpenerwaard. Jan brengt veel ervaring als wethouder mee en heeft onder andere de portefeuille wonen, economie en uitkeringen onder zijn hoede. Maar hoe ziet nu eigenlijk een week van een wethouder eruit? De week begint voor Jan op zondag, dat is vaak rustig. Tijdens de portefeuillehouder-gesprekken op maandag worden belangrijke lopende zaken op alle terreinen waar hij verantwoordelijk voor is besproken. Iedere dinsdag staat in het teken van de collegevergadering. Gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners staan gepland op de woensdag en donderdag. Als afsluiter van de werkweek, vinden er werkbezoeken aan ondernemers plaats.

Wethouder Gerrit Spelt stelt zichzelf voor, een bekende voor velen. Gerrit loopt net zo lang mee als wethouder als Jan Vente, maar dan al die jaren in de gemeente Lopik. Hij heeft sociale zaken, openbare ruimte en financiën onder zich. Op de prestatieladder van de Elsevier in 2023 staat gemeente Lopik op de eerste plaats van alle Utrechtse gemeenten, als het gaat over ‘sociale cohesie’ (samenhang).

Dit zegt iets moois over hoe inwoners van Lopik met elkaar omgaan en hoe het is om in een gemeenschap als deze te wonen. De eerdere reactie vanuit de zaal dat er weinig voorzieningen of dingen te doen zijn in Lopik trekt hij dan ook in twijfel. Er zijn ook in Lopik heel veel vrijwilligers actief die veel organiseren op allerlei vlak. Dit is een hele belangrijke vorm van voorzieningen. En juist al deze activiteiten die door en voor inwoners worden georganiseerd, leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie. Gerrit haalt ontzettend veel voldoening uit zijn werk als wethouder en zet zich met trots in voor de gemeente en haar inwoners.

Laurens de Graaf is regelmatig op bezoek, onder andere bij 60-jarige bruidsparen. Daarnaast is hij betrokken bij lokale veiligheidsdiensten; politie en brandweer en is hij verbonden aan de universiteit van Tilburg als docent. Hij maakt zich zorgen over moeilijke persoonlijke omstandigheden van inwoners uit de gemeente; deze raken hem. Momenten waarop de inwoners bij elkaar zijn, zoals op deze avond, geven hem energie. Laurens is klaar voor de komende periode als burgemeester en voelt zich ontzettend trots dat hij is herbenoemd voor deze rol.

Espresso-ronde, pitches van één minuut

1. Riëlle Verheul promoot Muziekvereniging Crescendo

Riëlle Verheul, bestuurslid van de muziekvereniging bijt het spits af met goede hulp van haar zoon. Een derde persoon houdt enthousiast een wervende poster omhoog. Samen maken zij van het moment gebruik om de muziekvereniging te promoten. Muziekvereniging Crescendo biedt muzieklessen aan voor iedereen, dus wees welkom! Of je nu ervaren of onervaren bent, je kunt hier altijd terecht. De lessen worden gegeven door ervaren docenten afgestudeerd aan het conservatorium.

2. Yvonne Hendriks, coördinator buurtgezinnen over de start van ‘Buurtgezinnen’ in Lopik

Per 1 november jl. is ‘buurtgezinnen’ gestart in de gemeente Lopik.

Vroeger liep je even bij de buren langs om hulp te vragen, maar die drempel is nu soms erg hoog. Buurtgezinnen helpt gezinnen die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken, door hen te koppelen aan een stabiel gezin in de buurt. Kinderen bouwen nieuwe contacten op en ouders die wat meer zorgen hebben, worden zo tijdelijk ontlast. Het motto is: opvoeden doen we samen. Yvonne gaat graag live met je in gesprek, dus neem vooral contact op als je vragen hebt en als je ondersteuning nodig hebt, of kunt bieden.

3. Tom Buijserd over de speeltuin aan de Laan van Lezoux

Hij vindt het ontzettend jammer dat er in zijn wijk geen speeltuin meer is met een speelhuisje. Het huisje dat er stond, is verwijderd omdat het niet veilig meer was, maar er is geen nieuwe gekomen. En een huisje geeft kinderen juist de mogelijkheid om leuk te spelen. Hij vraagt de gemeente om hierover in gesprek te gaan.

Alvast uitgezocht: Er is na afloop van de avond hierover doorgesproken met de pitcher en een omwonende. De gemeente erkent dat het jammer is dat er nu geen speelhuisje meer staat. Met een speeltuinleverancier is eerder al besproken om toch al het speelhuisje te vervangen. Het advies was om dat niet te doen. Als je nu vervangt, beperk je daarmee ook de mogelijkheden die een herinrichting kan bieden. In 2026 wordt deze speelplaats aangepakt.

4. Bernadette Nijk over het belang van het opzetten van een autismecafé in Lopik

De vierde pitcher is Bernadette Nijk. Bernadette wil zich hard maken voor het oprichten van een autismecafé. Zij is moeder van een kind met autisme. Kinderen met autisme worden vaak niet begrepen. Een plek om kinderen met autisme samen te brengen, dat is het doel van het autismecafé. Bernadette gaat graag aan de slag om de wens voor het café waar te maken en vraagt de gemeente om haar hierin te helpen.

Vooroordelen wegnemen, naar elkaar luisteren en de focus op wat iemand kan en niet op wat iemand niet kan”, dat moet volgens Bernadette centraal staan.

5. Cees van Oort over fraaiere rotondes en gemeentelijke afvalbakken

Ik ben dan geen wethouder, maar ik woon wel in Lopik”. Zo trapt Cees zijn pitch af. Hij zegt een trotse inwoner van Lopik te zijn en ziet mogelijkheden voor verfraaiing in de gemeente. Hij ergert zich ergens aan… De rotonde bij het voormalig Rabobank-gebouw. In Frankrijk daarentegen vind je mooie rotondes, plaatjes zijn het. De rotonde bij het voormalige Rabobank-gebouw mag wel wat fraaier volgens Cees. Als voorbeeld noemt hij een rotonde in Schoonhoven, met het thema Zilverstad. Cees biedt aan om zich - samen met andere vrijwillige buurtbewoners - in te zetten om de rotondes op te fleuren.

Alvast uitgezocht: De gemeente wil de rotonde (voorlopig) graag in eigen beheer houden en niet anders inrichten. Het streekfonds Lopikerwaard heeft enkele jaren geleden zes rotondes in de Lopikerwaard met streekeigen kenmerken ingericht. Iedere rotonde werd gekenmerkt door knotwilgen en kruidenrijk mengsel. De beplanting was goed aangeslagen, maar het onderhouden van de rotonde bleek lastiger. Er werd te laat gemaaid, waardoor de rotonde er ruig uit kwam te zien. Sinds dit jaar heeft de gemeente Lopik de rotonde in beheer en is er nieuw zaad ingezaaid. Samen met nieuwe kennis van hoe te beheren, hoopt de gemeente dat de rotonde er weer fraai uit komt te zien! Het aanslaan van kruidenrijk mengsel kost echter wel tijd. Rotondes in Frankrijk worden aangelegd met siergroen en dan krijg je een heel andere uitstraling. Dat is zeker mooi, maar past niet bij de opzet van de streekeigen inrichting van deze rotonde, als onderdeel van vier rotondes in de Lopikerwaard. De gemeente waardeert wel het meedenken en het idee! Dus blijft u zich als inwoner vooral vrij voelen om gedachten en ideeën met de gemeente te delen. Er zijn in de gemeente zeker plekken waar inwoners een stuk openbare ruimte met succes in beheer hebben.

Er volgt ook een bekostigingsvoorstel: Geen periodieke legingen meer van de afvalbakken, geen fijnstof, geen stikstof door vervoer dat het afval ophaalt. Een bord plaatsen met de slogan: “Bedankt dat u het afval mee naar huis neemt”. Grove berekening van de besparing; € 50.000. Dat geld kan mooi worden gebruikt voor het onderhoud van de rotondes, stelt Cees.

6. Marja Breedveld en Dicky van Roest over Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is een landelijk organisatie en bestaat inmiddels 12,5 jaar. Vrijwilligers van Schulhulpmaatje ondersteunen inwoners met financiële problemen. Helaas is de drempel voor veel mensen nog hoog om zich aan te melden, waardoor soms hoge schulden opgebouwd zijn als hulp wordt ingeroepen. Marja en Dicky roepen inwoners op: ken of ben jij iemand in financiële problemen, meld je dan bij ons. Wil je anderen helpen, dan kun je ook zelf Schuldhulpmaatje worden.

7. Jaap ter Hellen namens VvE 'Hendrik Marsman'

Het appartementencomplex aan de Burggraaf wordt door sommige Lopikers ‘Fort Knox’ genoemd. In dit complex woont een zelfstandige groep mensen. Zij hebben wel lichte ondersteuning nodig. De straat voor het complex zakt weg. Het wordt daardoor steeds lastiger voor de bewoners om veilig aan de overkant van de straat te komen. Jaap zegt zelf nog geen voorstel voor verbetering te hebben, maar wil daar graag met de gemeente over in gesprek.

Alvast uitgezocht: De gemeente Lopik heeft het beleid dat zettingen enkel worden verholpen als de veiligheid en/of het functioneren van de openbare ruimte in het geding is. Begin 2024 vindt er een inspectie plaats van alle verhardingen. Op basis van deze inspectie wordt beoordeeld of hier actie op moet worden ondernomen.

Een ander punt in zijn pitch is de energievoorziening. Er liggen zonnepanelen op de daken van het complex. Zij willen graag het tweede dak beschikbaar stellen aan de gemeente. Zij denken daarbij aan een aantal laadstations. In de Gaarden zijn op dit moment weinig laadstations. De zonnepanelen kunnen energie leveren voor een aantal nieuwe laadpalen in de wijk. Zij zouden graag in de vorm van een ‘publiek-private samenwerking’ aan de slag willen met het energievraagstuk.

Alvast uitgezocht: Jaap ter Hellen vraagt in zijn pitch ook naar de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van energie. Bijvoorbeeld door een dak aan de gemeente beschikbaar te stellen en in een publiek-private samenwerking aan de slag te gaan. Het ligt voor de hand om dit met de lokale energie coöperatie Lek en IJsselstroom op te pakken en samen met hen te onderzoeken of hier een haalbare business case uit te halen is. De energiecoöperatie kan ook helpen bij de uitvoering en financiering van het traject.

8. Heddy Bakker over de vereniging Ouders overleden kind

Heddy Bakker, pitcht namens de vereniging Ouders overleden kind. Deze vereniging heeft haar echt geholpen en zij had graag eerder van het bestaan willen weten. Haar dochter Marit is ongeveer 10 jaar geleden overleden. Een intensief rouwproces volgde. De vereniging geeft onder andere voorlichting over hoe je rouw bespreekbaar kunt maken en hoe om te gaan met rouw bij het overlijden van een kind. Ook professionals en bedrijven kunnen hen bellen voor advies.

De vereniging is ingestoken als zelfhulporganisatie en werkt vanuit de eigen ervaringen van betrokkenen. Door middel van onder andere: wandelingen, lezingen, gespreksgroepen en workshops wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt, op welke manier dan ook. De één wil praten en de ander niet. Voor iedereen is er een manier om het ‘bespreekbaar’ te maken.

9. Peter van Schijndel over Atrium De Lentehof

Peter en zijn vrouw runnen op vrijwillige basis de pantry in De Lentehof. Het is uitgegroeid tot een volwaardige horecakeuken. Zo worden er paasbrunches, diners, lunches, bingo’s en spelletjesmiddagen georganiseerd. En dat met veel genoegen van alle betrokkenen. Peter is trots op wat er bereikt is en blij met de actieve betrokkenheid van de mensen die een bezoek brengen aan het Atrium.

10. Rob Verheul en Marja Breedveld, Stichting Hartslag Lopik

Rob en Marja zijn betrokken bij de Lopikse tak van Stichting Hartslag. De stichting is opgericht in 2017 en partner van de landelijke organisatie Hartslag Nu, bij vele Lopikers bekend. Het noodsysteem roept inwoners op om hulpverlening te bieden in geval van nood. De stichting zet zich in om voldoende burgerhulpverleners op te leiden en AED’s beschikbaar te stellen in geval van nood. Er zijn afgelopen jaar zo’n 12 meldingen geweest waarbij burgerhulpverleners en AED’s zijn ingezet. Op dit moment zijn er zo’n 250 burgerhulpverleners in de gemeente Lopik. Dat is aan de krappe kant. Rob en Marja roepen op om je aan te melden als burgerhulpverlener als je kunt reanimeren. Iedereen is welkom om hierover met hen verder te praten later op de avond.

Pauze

Na tien pitches van betrokken inwoners, die regelmatig applaus kregen van het publiek, volgt een korte koffie- en theepauze, waarna we verdergaan met het volgende programmaonderdeel.

Sterke bonen: Kahoot

Het is tijd voor actie, de Kahoot Quiz. In totaal hebben 33 mensen zich aangemeld via hun mobiele telefoon.

Femmy Jonker moedigt inwoners die niet zijn ingelogd aan om zich lekker met de buurman of buurvrouw te bemoeien en te beïnvloeden. Iedereen kan meedoen!

De Quizvragen kunnen ideeën op laten borrelen. Femmy Jonker geeft aan dat wanneer er iets pruttelt, hierover later op de avond ook nog eens doorgesproken kan worden met iemand vanuit de gemeente. Dit kan in de ‘koffiepruthoek’, voorin de zaal.

De eerste vraag gaat over hoeveel zin iedereen heeft in de quiz. Gelukkig is dat vrijwel iedereen! Welke andere vragen er zijn gesteld, komen zeker niet allemaal terug in dit verslag, want dat is nog een verrassing voor de kernen die we nog gaan bezoeken!

Is de burgemeester de baas van alle ambtenaren? Niet dus. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en ondersteunt het bestuur. Het signaal dat er vaak laat antwoord wordt gegeven op vragen van inwoners is bekend. Dat neemt de gemeentesecretaris ter harte en zij doet haar best om dit te verbeteren.

Spelen krijgt de laatste tijd veel aandacht vanwege de veiligheid maar ook de behoefte om buiten te spelen. Er is een wens om meer diversiteit in de speelplaatsen te brengen. Inwoners worden betrokken bij de (her)inrichting van speelplaatsen. Er wordt ook gedacht aan kinderen met een handicap of beperking, maar dan is het wel belangrijk om te weten of en zo ja, waar er kinderen wonen die te maken hebben met een handicap of beperking. Hierover kunt u eventueel contact opnemen met de gemeente.

De eerste open vraag gaat over wat de grootste ergernis is in het dorp. Antwoorden als hondenpoep, parkeren, het verdwijnen van groen, afval en asociaal gedrag in het verkeer worden aangemerkt als grote ergernissen. Op het gebied van groen wordt gekeken naar diversiteit in beplanting en naar minder en anders maaien. Moeten gemeenten niet actiever aan de slag? Groenonderhoud verandert in de gemeente. Er wordt steeds meer gewerkt met halfverharding bij nieuwe parkeerplaatsen. Het is een zoektocht in waar we met elkaar heen willen met het groen. Er zijn voorstanders voor heel strak én voor wat meer begroeid.

Parkeren is op verschillende plekken in de gemeente een probleempunt, dit leidt tot mogelijk gevaarlijke situaties. Het blijft een puzzel die gelegd dient te worden, waarbij sommige stukjes direct passen en andere niet.

Het parkeren van werkbussen is over het algemeen binnen de kern toegestaan. Het is zoeken naar wat waar wel kan; wat vergroenen we en wat verstenen we, dat heeft effect op de mogelijkheid om te parkeren. Er zijn speciale parkeerplekken voor langere bussen. zo werd benoemd. Te breed parkeren voor het gemeentehuis wordt aangemerkt als een probleem, daar is nog een les te leren voor de werknemers van de gemeente. Daar gaat de gemeente mee aan de slag.

Jan Vente neemt de microfoon over om het onderwerp arbeidsmigranten aan te snijden. De ervaring is dat arbeidsmigranten in sommige gevallen tot (geluids)overlast leiden. Jan doet de oproep om overlast te melden als je er samen niet uitkomt. De gemeente kan in gesprek gaan met uitzendbureaus. Daarnaast moeten wij ons ook realiseren dat arbeidsmigranten nodig zijn voor het werk van onze lokale ondernemers.  

De volgende vraag gaat over waar we trots op zijn. In de woordenwolk verschijnen: groen en landschap, de betrokken burgemeester, het verenigingsleven, natuur en opvallend ook, onze rommel. Er wordt geklapt voor de opmerking dat er sprake is van een goede verhouding tussen de ondernemersvereniging en het gemeentebestuur.

We gaan door op de positieve noot; ‘Wie, het liefst hier aanwezig, verdient een complimentje?’ Vrijwilligers, de pitchers en Huub verdienen volgens de aanwezige Lopikers een complimentje. En waarom Huub…, nou omdat hij een ontzettend goede huisarts is en ook een biljarttalent. Huub ontvangt een mooie bos bloemen en maakt van het moment gebruik om een moment aan te kondigen om met elkaar in gesprek te gaan over de zorg. Dit gaat naar verwachting in het komend voorjaar plaatsvinden. Ook Gerard, Gerrit en alle pitchers verdienen een bloemetje. Zij krijgen een prachtige roos.

Afsluiting

Femmy Jonker stelt de vraag: "Wat vond u van deze avond?" Verschillende antwoorden volgen. "Er wordt veel ruimte geboden aan ieder zijn stem, maar toch is de avond ‘tactvol beknot’". En de gemeente krijgt een compliment voor het nemen van het initiatief voor een avond als deze, om met elkaar in gesprek te gaan en zaken te delen. Er zijn op de avond geen jongeren aanwezig, en dat wordt gemist. De burgemeester antwoordt dat hij al initiatieven heeft genomen om jongere Lopikers meer te betrekken en verbinding te creëren. Het goed houden en beter maken van de verbinding tussen inwoners en overheid is een belangrijk streven van de gemeente.

De avond wordt afgesloten met een mooi en tekenende opmerking van een inwoner:

Wat is het verschil tussen gratis en voor niets? Gratis hebben we deze avond gehad, en hopelijk was hij niet voor niets. We moeten met elkaar aan de slag”.

Om 22:00 uur sluiten we de avond af en halen we een drankje aan de bar.

We toosten op alle inwoners en ondernemers die naar het Bakkie in de Buurt kwamen en op het gastvrije onthaal en de bediening van het personeel van Dorpshuis De Schouw.

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 30 november 2023

Het ‘Bakkie in de Buurt’ in Lopik-dorp vindt plaats op donderdag 30 november vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Dorpshuis De Schouw.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Lopik-dorp en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Lopik-dorp van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan onder andere een gezamenlijk welkom, pitches en een vragenronde via Kahoot.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl