Soms kunt u van de gemeente materialen lenen. Bijvoorbeeld vuilophaalwagens voor de inzameling van kleding of oud papier. Of dranghekken voor het houden van evenementen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de materialen aan bij de gemeente. Stuur uw aanvraag minimaal 4 weken voordat u ze nodig hebt. Geef hierbij informatie over:

  • de soort te lenen materialen en/of materieel
  • het aantal te lenen materialen
  • wanneer en hoelang u het materiaal wilt lenen
  • de reden waarom u het materiaal wilt lenen