Meldpunt problemen met verhuurders van woonruimte

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan.

Hierin staan duidelijke regels waar verhuurders van woningen zich aan moeten houden. Als een verhuurder zich niet aan deze regels houdt, kunt u daar een melding van maken. Op deze pagina leest u daar meer over.

Aan welke regels moeten verhuurders zich houden?

Verhuurders van woon- en verblijfsruimte moeten volgens de wet:

 • een transparante en begrijpelijke selectieprocedure van huurders aanbieden.
 • een werkwijze hanteren waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
 • objectieve selectiecriteria hanteren bij het openbaar aanbieden van woon- of verblijfsruimte.
 • duidelijke uitleg geven aan afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 • intimidatie van de huurder voorkomen, zowel bij selectie als tijdens het huren van de woonruimte.
 • de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen. Voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 2023 zijn aangegaan is de verhuurder verplicht om uiterlijk op 1 juli 2024 het schriftelijke contract naar de huurder op te sturen. Hierdoor heeft dus elke huurder van woonruimte op 1 juli 2024 een schriftelijk huurcontract.
 • de contactgegevens van ons gemeentelijk meldpunt en de contactgegevens van de beheerder van de woonruimte schriftelijk en controleerbaar aan de huurder opsturen.
 • de rechten en plichten van een huurder die niet in de huurovereenkomst staan schriftelijk en controleerbaar aan de huurder opsturen.
 • uitleg geven over de servicekosten bij aanvang. Vervolgens moet de verhuurder de servicekosten jaarlijks specificeren en dit schriftelijk en controleerbaar met de huurder delen.
 • verhuurders mogen geen onredelijk hoge servicekosten in rekening brengen in verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • Verhuurders mogen maximaal twee keer de huurprijs aan borg vragen. Dit bedrag moet in de huurovereenkomst staat en binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst worden teruggegeven.
 • Voor arbeidsmigranten zijn er extra regels. Het huurcontract mag niet verbonden zijn met het arbeidscontract. Ook moeten de rechten en plichten van de huurder (arbeidsmigrant) in een taal geschreven zijn die deze persoon begrijpt.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023? | Rijksoverheid.nl.

U kunt problemen met verhuurders van woonruimte melden

Houdt uw verhuurder of bemiddelaar zich niet aan de regels? Of weet u dat iemand in uw omgeving problemen met een verhuurder ervaart? U kunt slecht verhuurgedrag melden bij de gemeente. U kunt dat op de volgende manieren doen:

Melding maken in een andere taal

U kunt ook een melding maken in een andere taal dan het Nederlands. Dat kan op de volgende manier:

Anoniem melden is ook mogelijk

Als u uw gegevens invult, kunnen we contact met u opnemen. Dat is niet verplicht. Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet zomaar met iemand delen. Ook uw naam niet.

U kunt ook een anonieme melding doen. Dan vult u uw gegevens niet in.

Formulier Meldpunt problemen met verhuurders van woonruimte