De gemeente heeft milieustraten. Dit zijn plaatsen waar u uw afval kunt aanbieden (afvalinzamelstations).

Milieustraten zijn vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven als huisvuil.

Hoe werkt het?

Bij de milieustraat kunt u onder andere de volgende soorten afval inleveren:

  • extra groenafval in de zomermaanden
  • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
  • bouwpuin
  • asbest (mits goed verpakt)
  • huisraad
  • bruin- en witgoed

Wat moet ik doen?

Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.

Wat kost het?

Prijspeil 2024

Ophalen grofvuil op uw huisadres (alleen voor adressen binnen de gemeente Lopik).€ 36,40 voorrijdkosten (prijspeil 2024)
Op milieustraat ter verwijdering overdragen van andere motorrijtuigen op meer dan twee wielen dan autowrakken als bedoeld in artikel 21 van de 'Afvalstoffenverordening gemeente Lopik'€ 1.824,90
Het achterlaten van andere afvalstoffen dan huishoudelijke Afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, per kubieke meter (of evenredig deel ervan met een minimum van € 5,-) € 37,75
Het omruilen/inleveren van de restafvalcontainer (grijs) aan huis, op andere momenten dan het moment waarop het formaat van de restafval jaarlijks eenmalig gratis kan worden omgeruild € 40,00
Op milieustraat achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen, per zak van 60 liter€ 3,25
Op milieustraat achterlaten van asbest, per vierkante meter€ 1,65
Op milieustraat achterlaten van autowielen met band, per wiel€ 2,25