Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie, RUD en andere instanties controleren dit.

Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Aanvullende informatie

Wat kan de gemeente verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de overtreder van de milieuregels. Wil de persoon of het bedrijf geen afspraken maken? Dan kan de gemeente een aantal dingen doen:

  • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
  • de ongewenste situatie opheffen
  • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
  • een boete geven

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

  • proces-verbaal opmaken
  • een waarschuwing geven
  • een regeling treffen waarbij de overtreder betaalt
  • iets in beslag nemen
  • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf