Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Hoe werkt het?

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

Voor mee informatie kunt u terecht op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Klik hier

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

U maakt telefonisch een afspraak bij de gemeente Lopik 0348 - 559955 

Wat moet ik meenemen?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

U moet officiële buitenlandse documenten laten legaliseren. Officiële documenten zijn bijvoorbeeld geboorteaktes, ongehuwdverklaringen, huwelijksaktes of diploma’s.

Bij legalisatie wordt gekeken of uw document is afgegeven door de juiste persoon of instelling. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Legalisatie kan veel tijd kosten. Begin daarom op tijd.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Wat kost het?

De tarieven voor naturalisatie zijn verschillend. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie over de kosten kijkt u op de website van de IND, klik hier (bijna onderaan de pagina vindt u de kosten)

Aanvullende informatie

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

Hierdoor kunt u staatloos worden.