Als u als café, restaurant, discotheek, enzovoorts buiten de algemene sluitingstijd open wilt blijven, vraagt u een ontheffing sluitingstijd aan.

Hoe werkt het?

In artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Lopik) zijn de algemene sluitingstijden vastgesteld. Voor de gemeente Lopik zijn deze:

  • zondag tot en met donderdag tussen 01:00 uur en 08:00 uur;
  • vrijdag en zaterdag tussen 02:00 uur en 08:00 uur (dagen voorafgaand aan een nationale feestdag of zijnde een nationale feestdag).

Binnen deze tijden is het dus verboden om voor het publiek geopend te zijn of daarin een of meer bezoekers toe te laten of te laten verblijven

Wanneer u wel open wilt zijn binnen bovenstaande tijden, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Horecabedrijven die beschikken over een exploitatievergunning/een aparte ontheffing, die ‘structureel’ langer open willen blijven
  2. Openbare inrichtingen die tijdelijke langer open willen blijven.

Wanneer u een horecabedrijf bent met een exploitatievergunning kunt u een ontheffing aanvragen voor het ‘structureel’ langer openblijven tot maximaal 03:00 uur (artikel 2:29, lid 4, Algemene Plaatselijke Verordening).

Wanneer u tijdelijk langer open wilt blijven kunt u een ontheffing aanvragen aan de hand van artikel 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierbij kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan door een e-mail te sturen naar gemeente@lopik.nl. In deze e-mail geeft u aan of u structureel of eenmalig langer open wilt blijven, voor welke datum (of data) de ontheffing is gewenst en voor welke tijden.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges'.