Winkels mogen doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Winkels zijn gesloten op:

  • zondag
  • Nieuwjaarsdag
  • 2e Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • 2e Pinksterdag
  • 1e en 2e Kerstdag

Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:

  • Goede Vrijdag
  • 4 mei (dodenherdenking)
  • 24 december

Als u op deze dagen en tijden toch open wilt zijn met uw winkel, kunt u ook een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Koopzondagen

De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit doet u door een e-mail te schrijven naar gemeente@lopik.nl of een brief te sturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

Geef daarbij aan:

  • op welke dagen en tijden u met uw winkel open wilt zijn en waarom.

De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt en kan voorwaarden stellen aan de gevraagde ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Beroep indienen

Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges'.