Afdelingen

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen:

  • Bedrijfsvoering
  • Strategie, Beleid & Projecten
  • Dienstverlening & Sociaal domein

U kunt het gemeentehuis bereiken via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of e-mail gemeente@lopik.nl

Hieronder een overzicht van de drie afdelingen met bijbehorende werkterreinen en leidinggevenden. 

Organogram van de gemeente Lopik

Afdeling

Werkterrein

Leidinggevende

Bedrijfsvoering

Financiën | Informatie en Automatisering | Archief | DIV (incl. post) | Communicatie | Algemene juridische zaken | Personeel en Organisatie | Inkoop

Marianne Dukers

Strategie, Beleid & Projecten

Buitendienst | Beleid Ruimtelijk domein | Vergunningverlening, toezicht en handhaving | Civiel, Buitenruimte en Projecten

Hans Westhoven

Dienstverlening &
Sociaal domein   

Breed Sociaal Loket | Klantcontactcentrum | Burgerzaken | Beleid sociaal domein | Sport

Mirjam Verduijn-van Houwelingen

GemeentesecretarisBusiness controller | Bestuurssecretariaat | Bode en kantine | Openbare orde en veiligheid, Crisisbeheersing | WijkregisseurFemmy Jonker

Management Team

Het Management Team bestaat uit mevrouw Femmy Jonker, interim-gemeentesecretaris, de heer Hans Westhoven, afdelingshoofd Strategie, Beleid & Projecten, mevrouw Marianne Dukers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en mevrouw Mirjam Verduijn, afdelingshoofd Dienstverlening.