Kan de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen?

Parkeren is niet alleen in sommige delen van de gemeente Lopik een probleem; ook in vele andere gemeenten speelt dit probleem. De belangrijkste oorzaak is het nog altijd toenemende autobezit. Vroeger had een gezin niet altijd een auto, laat staan twee, drie of meer auto’s. De wijken zijn er vroeger niet op ingericht. 

De ruimte is daarom beperkt. Het aanleggen van parkeerplaatsen gaat vaak ten koste van groen en is bovendien kostbaar. Daarom bekijkt de gemeente alleen bij groot onderhoud of reconstructie van de weg of het mogelijk is om meer parkeerruimte te creëren. 

De vraag of er meer parkeerplaatsen bij kunnen komen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

  • de ernst van het parkeerprobleem;
  • de technische en financiële mogelijkheden om meer parkeerplaatsen aan te leggen;
  • de wenselijkheid om meer parkeerplaatsen aan te leggen, dit gaat namelijk bijna altijd ten koste van groen of van speelplekken en dus van de leefbaarheid.

Kan ik een parkeerplaats kopen?

De gemeente Lopik verkoopt geen parkeerplaatsen.

Kan ik een parkeerverbod of verbod om stil te staan aanvragen?

Het uitgangspunt van de gemeente is om alleen bij hoge uitzondering parkeer- en stopverboden in woonwijken in te stellen. Met het instellen van de maatregel zal de situatie waarschijnlijk niet veranderen. Als u om uw uitrit te verlaten een paar keer moet steken met uw voertuig, wordt dit door de handhaver niet gezien als belemmering. Bij hinderlijk parkeren of het blokkeren van de weg adviseren wij u de bestuurder van het voertuig aan te spreken op zijn of haar gedrag. Is de doorgang voor hulpdiensten en de vuilnisauto in het gedrang, dan kunt u dit melden via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Er wordt voor mijn garage, inrit of uitrit geparkeerd, wat nu?

Parkeren voor een garage of een in- of uitrit is volgens de verkeersregels niet toegestaan. Ook niet als het een eigen inrit is. Wanneer iemand voor een inrit of een uitrit parkeert dan kunnen weggebruikers de in- of uitrit niet gebruiken en is er sprake van hinder. Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’ waarop kan worden gehandhaafd. Van weggebruikers wordt verwacht dat ze weten dat je voor een in- of uitrit niet mag parkeren. Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals een parkeerverbod, een gele streep of een wit kruis, nodig. U kunt de overtreder op het foutieve gedrag aanspreken. Ook kan het helpen om een bord aan te brengen op uw poort met de tekst ‘verboden te parkeren’. Is de doorgang voor hulpdiensten en de vuilnisauto in het gedrang, dan kunt u dit melden via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Hoe zit het met parkeren van aanhangers en caravans?

Aanhangers, caravans, kampeerwagens, vouwwagens en soortgelijke voertuigen zijn niet bestemd voor het ‘dagelijks’ vervoer. Om die reden is het plaatsen daarvan op de openbare weg alleen toegestaan als het niet langer duurt dan drie achtereenvolgende dagen op dezelfde plaats of met enige verandering van plaats. Tijdens die drie dagen is er gelegenheid om de caravan of aanhanger gereed te maken voor bijvoorbeeld een vakantie. Als het voertuig langer dan drie dagen op de openbare weg staat dan kan de gemeente handhavend optreden.

Hoe zit het met parkeren van grote voertuigen en bedrijfsauto’s?

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de weg of op een openbare plaats binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom geldt dat het voertuig niet binnen 3 meter van een huis mag worden geparkeerd. Het voertuig mag niet zwaarder zijn dan 7.500 kg. 

Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is en wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.