U kunt uw kind aanmelden voor peuteropvang bij een kinderopvangorganisatie in de gemeente Lopik die VVE gecertificeerd is. Alle ouders die gebruik willen maken van dit aanbod, krijgen een contract met een van de twee kinderopvangorganisaties.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij:

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen  kunnen twee dagdelen extra naar de peuteropvang. Ouders ontvangen hiervoor van het consultatiebureau een indicatie Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Twee dagdelen extra peuteropvang betekent 5 uur extra spelen, leren en ontwikkelen.[1]

[1] De kinderopvangorganisaties zorgen zelf voor een passend aanbod in de kernen en kunnen daarmee afwijken van deze 5 uur. Kijk op hun website voor meer informatie of neem contact met hen op.