• U betaalt belasting voor het gebruiken van gemeentegrond.
  • Bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Wat moet ik doen?

Voor het gebruik van openbare ruimte hebt u meestal een vergunning nodig. U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

  • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BghU.

Wat kost het?

Een overzicht van de tarieven vindt u op de website van de BghU