Het Programma van Eisen (PvE) vormt het basisdocument voor de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Lopik. De geformuleerde voorschriften gelden als minimum eisen. Naast deze eisen geldt als algemeen uitgangspunt dat alle voorzieningen worden beoordeeld op hun uiteindelijke werkelijke verschijningsvorm en functionaliteit.

Het PvE beperkt zich tot technische eisen die gesteld worden aan verharding, riolering, kabels en leidingen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en de eisen waaraan de aan te leveren bestanden dienen te voldoen (bijvoorbeeld revisietekeningen).

Toepassing van het Programma van Eisen Het PvE wordt bindend opgelegd aan de ontwerper en geeft in eerste instantie weinig ontwerp-vrijheid. Afwijken van het PvE is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van de gemeente Lopik.