Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

Wat moet ik doen?

Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar gemeente@lopik.nl of via een brief naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding;
  • het soort reclamemateriaal.