Update februari 2024

Uitnodiging bewonersavond 29 februari 2024

Op donderdag 29 februari a.s. presenteren wij het nieuwe concept ontwerp voor Dorp Benschop. Omwonenden zijn van harte welkom voor een inloopmoment op donderdag 29 februari tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 te Benschop.

Waar staan we?

Op 12 december 2019 organiseerden we een eerste bewonersavond waarop we informatie en suggesties hebben opgehaald. Na een voortvarende start is het project helaas meerdere malen stilgevallen. Dit kwam vooral doordat de collega’s die met het project bezig waren de gemeente verlieten en doordat andere projecten meer tijd hebben gekost dan we vooraf hadden verwacht. Dit jaar hebben we het project opnieuw opgestart en begin volgend jaar willen we graag het ontwerp aan u presenteren. Voordat we dit ontwerp afronden, vragen we via een enquête uw mening over de toe te passen snelheidsremmende maatregelen in het 50 km/uur gebied op Dorp. Voor het 30 km/uur gebied sluiten we aan bij de keuzes die we hebben gemaakt in Polsbroekerdam.

Snelheidsremmende maatregelen

De afgelopen jaren hebben we in de gemeente enkele pilots gedaan met snelheidsremmende maatregelen. De ervaring leert dat er voor de linten geen ideale oplossing bestaat om de snelheid te remmen. Elke vorm heeft voor- en nadelen en de meningen over dit onderwerp lopen sterk uiteen. Dit blijkt uit een recente evaluatie van de snelheidsremmende maatregelen op de Lopikerweg Oost en ook uit de suggesties die we kregen voor de inrichting van Dorp. De suggesties variëren van meer snelheidsremmers tot helemaal geen snelheidsremmers, van meer drempels tot helemaal geen drempels. Daarom hebben we hulp ingeschakeld van een verkeerskundig bureau.

Verkeerskundig advies

Het verkeerskundig bureau heeft ons geadviseerd welke snelheidsremmende maatregelen we het beste kunnen toepassen voor Dorp. Er zijn verschillende snelheidsremmende maatregelen mogelijk. U vindt het verkeerskundig advies onderaan deze pagina als pdf-bestand.

Waarom een enquête?

We vinden het belangrijk dat bewoners meedenken over het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen. Via een enquête willen we een beeld krijgen welke maatregel de bewoners van Benschop het meeste aanspreekt. De uitkomst van de enquête nemen we mee in onze afweging. Daarnaast spreken we met belanghebbende organisaties zoals de hulpdiensten. Uiteindelijk kiezen we een maatregel op basis van de uitkomsten van de enquête en de gesprekken met de belanghebbende organisaties.

Planning Dorp

De planning voor dit project is als volgt:

Enquêtedecember 2023
Afronden concept ontwerpjanuari/februari 2024
Presenteren concept ontwerp aan bewonersfebruari 2024
Aanpassen en vaststellen ontwerpfebruari/maart 2024
Technische voorbereiding en aanbestedingmaart t/m juni 2024
Verwachte start uitvoeringzomer 2024

De exacte startdatum en de doorlooptijd van de uitvoering zijn nog niet bekend. Dit wordt duidelijk tijdens de technische voorbereiding. Voor de start van de uitvoering informeren wij u hierover.

Aanleiding

Aanleiding voor de reconstructie van de openbare ruimte van het Dorp is de slechte staat van de verharding en de gedateerde inrichting van de weg. Ook de oevers langs de weg hebben de nodige aandacht nodig. Tijdens de inloopavond heeft de gemeente Lopik veel reacties ontvangen van bewoners van het Dorp. Deze reacties nemen we mee in de voorbereidingen van de reconstructie.

Dorp Benschop, Zuidzijde

 

Inmetingen en onderzoeken

De gemeente Lopik is gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie van de zuidzijde van het Dorp in Benschop. Het wegdek is sterk verouderd en de wegindeling voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de oeverconstructie is grotendeels in slechte staat en moet worden vervangen.

Inmetingen en onderzoeken

In de komende periode worden inmetingen verricht en onderzoeken uitgevoerd. De wens is om bij het herinrichten van de weg maatregelen toe te passen die de snelheid van het verkeer terugbrengen. De voorgestelde maatregelen zijn in lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam.

Zodra e.e.a. inzichtelijk is, ontvangen bewoners en belanghebbenden een brief

Wanneer de onderzoeken zijn uitgevoerd en de bestaande situatie meer inzichtelijk is, ontvangen de bewoners en belanghebbenden binnen de projectgrens daarover een brief. In een later stadium wordt de mogelijkheid geboden voor het geven van input en aandachtspunten voor het ontwerp.

Plattegrond van werkgrens reconstructie Dorp Benschop

Werkgrens reconstructie Dorp Benschop