Update oktober 2021

De voortgang van enkele andere projecten is tegengevallen en heeft aanzienlijk meer inzet van het team gevergd dan verwacht. In de afgelopen 1,5 jaar hebben we wel enkele onderzoeken uitgevoerd, vooroverleggen met nutsbedrijven en waterschap gedaan en zijn principekeuzes gemaakt. Inmiddels ligt het project op de tekentafel en is de verwachting dat we begin volgend jaar (2022) een conceptontwerp aan de bewoners kunnen presenteren, waarop de bewoners kunnen reageren. Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de benodigde uitvoeringsbudgetten door de gemeenteraad, vindt de uitvoering van de projecten gefaseerd plaats vanaf eind 2022.

Aanleiding

Het rioolstelsel van de Oranje Nassaustraat is aan vervanging toe. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Hierbij kan worden gedacht aan een andere inrichting, snelheidsremmende maatregelen, parkeren, bomen en/of ander groen.

Oranje Nassaustraat Benschop

Huidige stand van zaken

Over de herinrichting van de Oranje Nassaustraat vindt op dit moment voorafstemming plaats met belanghebbenden zoals het waterschap en nutsbedrijven.

In de tweede helft van 2020 is het ontwerp uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met de reacties die de gemeente Lopik van de bewoners heeft ontvangen. Wanneer het ontwerp klaar is om aan de bewoners te presenteren, krijgen zij hierover bericht. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van het verstrekken van krediet door de raad en vindt niet eerder plaats dan 2021/2022.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Oranje Nassaustraat Benschop

Inloopavond 12 december 2019

De gemeente Lopik heeft op 12 december 2019 een inloopavond in Dorpshuis XXL gehouden. Er lagen tekeningen op tafel van het Dorp, de Oranje Nassaustraat en het Burgemeester Schreudersplantsoen in Benschop. Aanwezigen konden hierop zien welk gedeelte de gemeente Lopik wil reconstrueren of herinrichten. Tijdens deze avond heeft de gemeente informatie opgehaald bij de bewoners van de betreffende straten, omdat zij het beste zicht hebben op hun leefomgeving.