In opdracht van de gemeente Lopik voert EVS Infrabouw B.V. werkzaamheden uit aan de Zijdeweg Noord. Deze werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 28 juni 2024. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de asfaltconstructie en het renoveren van de onderliggende puinfundering op de Zijdeweg Noord te Lopik. Op de faseringskaart is het desbetreffende gebied rood gekleurd aangegeven. 

Faseringskaart

Ontwerp

Aan de inrichting van de weg worden geen grote veranderingen gedaan. Wel worden snelheidsremmende maatregelen getroffen. De reden dat we dat doen is dat uit metingen blijkt dat er op de Zijdeweg Noord veel te hard wordt gereden. Vlak voor de kruising met het fietspad komt een chicane en op grotere afstand van de bebouwing brengen we drempels aan.

Bereikbaarheid en omleiding

De Zijdeweg Noord zal tijdelijk afgesloten zijn voor verkeer. Omwonenden kunnen via de Lopikerweg West hun woning bereiken. Het verkeer wordt omgeleid door middel van gele omleidingsborden. Gemotoriseerd verkeer wordt vanaf de Lopikerweg West en vanaf de Laan van Grebenstein omgeleid via de Nicolaas van Catsweg in Cabauw. De planning van de werkzaamheden is afgestemd op de werkzaamheden aan de oevers van de Lopikerweg Oost en West.

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten vrije toegang tot het werkvak.

Overlast

U kunt geluidshinder van deze werkzaamheden verwachten, vooral bij het verwijderen van het asfalt. De aannemer neemt zoveel mogelijk maatregelen om de overlast te beperken. We vragen uw begrip hiervoor.

Slag om de arm

Het aanbrengen van asfalt is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regen zullen we de werkzaamheden verplaatsen. Mocht dit het geval wezen zullen wij u tijdig informeren. 

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager (EVS) Fleur Hoogendijk via projecten@evsbv.nl of via 06 12 09 34 02. Fleur is te bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Heeft u vragen over het ontwerp? Neem dan contact op met projectmanager (gemeente Lopik) Paul Verweij. Paul is (vanaf 13 mei) bereikbaar via e-mail paul.verweij@lopik.nl en telefoonnummer 0348 55 99 20.