In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De energieregio U16 bestaat uit 16 Utrechtse gemeenten (waaronder de gemeente Lopik), 4 waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin.

De website www.energieregioutrecht.nl is de website van de Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio U16, ook wel de RES U16.

Wat is de RES U16?

De RES U16 is een document waarin staat hoe we in de energieregio U16 de energiestrategie gaan vormgeven. Door meer duurzame elektriciteit op te wekken en meer duurzame warmte in onze gebouwen en huizen te gaan gebruiken. Op deze manier willen we als energieregio U16 bijdragen aan het bereiken van de landelijke klimaatdoelstellingen.

In de energieregio U16 doet iedereen mee, iedere overheid draagt bij.

Bezoek voor meer informatie de website van de Regionale Energiestrategie