Wat doet de rekenkamer?

Wat wil de gemeente met haar beleid bereiken?

Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

Maakt de gemeente waar wat ze heeft beloofd?

De rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Lopik. Het doel van de rekenkamer is bijdragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.

Voor de inwoners van de gemeente Lopik wil de rekenkamer zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente.

Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit drie leden. De leden zijn onafhankelijk van het bestuur van de gemeente Lopik.

Rob Paulussen (voorzitter)

Rob (1971) werkt als zelfstandig bestuurskundig onderzoeker, docent en adviseur. Hij studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft onder andere gewerkt als (universitair) docent/onderzoeker bij de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht. Rob woont en werkt in Gouda.

Nevenfuncties:

  • Lid van de rekenkamers Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Oisterwijk en IJsselstein
  • Directeur van de rekenkamer Ouder-Amstel
  • Lid van het ontwikkelteam van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR)

Tijmen Siermann

Tijmen (1985) werkt als zelfstandig (beleids)onderzoeker en onderzoeksadviseur. Hij studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder andere gewerkt als onderzoeksadviseur bij I&O Research en als (beleids)adviseur bij diverse gemeenten. Tijmen woont in Amersfoort.

Nevenfuncties:

  • Lid van de rekenkamers Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland en IJsselstein

Matthijs van den Berg

Matthijs (1978) werkt als directeur Kennis bij de Inspectie van het Onderwijs. Hij studeerde Biomedische Wetenschappen in Leiden. Hij heeft gewerkt in uiteenlopende onderzoeks-, beleids- en managementfuncties bij het RIVM in Bilthoven. Matthijs woont in Soest.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht InnoBeweeglab
  • Lid van de Rekenkamers Huizen en IJsselstein

Werkwijze rekenkamer

In de raadsvergadering van 31 oktober 2023 heeft de raad de Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Lopik 2023 vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de rekenkamer haar werk doet en wat de wettelijke grondslag hiervoor is.

De begeleidingscommissie

De raad heeft voor de rekenkamer een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit twee raadsleden. Deze commissie is de verbindende schakel tussen de rekenkamer en de gemeenteraad. Op die manier blijft de rekenkamer op de hoogte van wat er speelt onder raadsleden en waar de raad behoefte aan heeft voor uitvoering van zijn taak. Ook wordt zo de begeleidingscommissie geïnformeerd over lopende onderzoeken en relevante actualiteiten.

Afgeronde onderzoeken

  • Onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlokalen.