Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Niet alleen draagt
het systeem bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan het voorkomen van
wateroverlast, het verminderen van effecten van klimaatveranderingen en het aantrekkelijk maken
van woon-, bedrijfs- en recreatieomgeving. Voldoende redenen om op dit punt goede afspraken
vast te leggen en te zorgen voor een goede financiële dekking. In het voorliggend Gemeentelijk
Rioleringsplan 2022 – 2026 is, voor een periode van vijf jaar, het beleid ten aanzien van riolering
en stedelijk water van de gemeente Lopik vastgelegd.