De gemeente kent één bestuur met drie organen (burgemeester, college en raad) die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. 

De rolverdeling tussen college en raad heet ´dualisme´. Dit betekent dat de rollen en de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W zijn omschreven en afgebakend. 

De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Lopik, formuleert breed beleid en stelt doelen. Het college bestuurt daar vanuitgaand de gemeente. 
De raad controleert of het college de doelen heeft bereikt en zich aan het beleid houdt. De rolverdeling tussen raad en college betekent niet dat ze tegenover elkaar staan. Beide dienen, met elk hun eigen verantwoordelijkheid, het belang van de gemeente en haar inwoners.