De gemeenteraad van Lopik telt 15 leden namens 5 fracties. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Lopik in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad er mee heeft ingestemd. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert daarnaast het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad zijn op 16 maart 2022 door de Lopikse bevolking gekozen. 

In de gemeenteraad van Lopik zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: ChristenUnie-SGP (5 zetels), Hart voor Lopik (4 zetels), CDA (3 zetels), VVD (2 zetels) en PvdA (1 zetel).

De raad wordt voorgezeten door de burgemeester.

VVD

PvdA

Raadscommissie

De raadscommissie van de gemeente Lopik bestaat uit 15 personen, te weten:

Bert de Leede (ChristenUnie-SGP), Arie Schep (ChristenUnie-SGP), Didy Brokking-Lekkerkerker (ChristenUnie-SGP), Simon Hoogendoorn (ChristenUnie-SGP), Maarten de Heer (ChristenUnie-SGP), Yvonne Slob (Hart voor Lopik), Luca van Beek (Hart voor Lopik), Lucie van Engelen-de Bruijn (Hart voor Lopik), Marieke van Eijndhoven (Hart voor Lopik), Adrie Strien (CDA), Connie Hoogendoorn (CDA), Tirza van der Stok (CDA), Nick Kramer (VVD), Margriet van Delft (VVD), Rik Dekker (PvdA).