De gemeenteraad van Lopik telt 15 leden namens 6 fracties. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Lopik in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad er mee heeft ingestemd. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert daarnaast het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad zijn op 16 maart 2022 door de Lopikse bevolking gekozen. 

In de gemeenteraad van Lopik zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: ChristenUnie-SGP (5 zetels), Hart voor Lopik (3 zetels), CDA (3 zetels), VVD (2 zetels), PvdA (1 zetel) en Landelijk Lopik (1 zetel). 

De raad wordt voorgezeten door de burgemeester.

Hart voor Lopik

VVD

PvdA

Landelijk Lopik