Bent u op zoek naar een woning, dan kunt u zich via www.woningnet.nl inschrijven. Afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden kunt u reageren op het vrijkomende woningaanbod in de regio

Hoe werkt het?

Het betreft in principe woningen in de sociale huursector. Ook bij woninginstellingen kunt u zich inschrijven voor woningen in zowel de sociale huursector als de vrije sector.

Wat moet ik doen?

U kunt zich inschrijven bij WoningNet door een inschrijfformulier op de website in te vullen of een inschrijfformulier op te vragen bij WoningNet, tel.: 0900 - 202 30 72.

Voor een sociale huurwoning schrijft u zich in bij een woningbouwvereniging.

Wat kost het?

De kosten voor het inschrijven als woningzoekende bedragen eenmalig . De jaarlijkse verlenging kost .