Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Wil jij leren opkomen voor jezelf en meer zelfvertrouwen krijgen? Wil jij leren je grenzen aan te geven? Wil jij leren op een goede manier je gevoelens te uiten? Zou jij wat vaker “nee” willen durven zeggen? Leren vrienden maken en op een goede manier contact leggen? Dan is deze training iets voor jou!

Zelfvertrouwen en communicatie staan centraal

In deze training staan zelfvertrouwen en communicatie centraal. Door (rollen)spel, oefeningen en gesprekken leren kinderen op een goede manier te communiceren en op te komen voor zichzelf. Tijdens de training worden er nieuwe (sociale) vaardigheden aangeleerd, zodat de kinderen na de training zelfverzekerder de deur uit gaan.

Op maandagen vanaf 4 november t/m 16 december

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur en vindt plaats in Lopik. Aan deze bijeenkomsten nemen kinderen deel zonder hun ouders. Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats en na afloop is er een evaluatiemoment, beide met ouder(s) en kind.

De groepsgrootte bestaat uit zes tot tien kinderen met 2 professionele begeleiders.

Aanmelding en kosten

De training wordt aangeboden door het Sociaal Team in samenwerking met Santé Partners. Kinderen kunnen aangemeld worden via sociaalteam@lopik.nl onder vermelding van SoVa-training. Een aanmelding kan gedaan worden door ouders of verwijzers (bijvoorbeeld school).

Na aanmelding nemen wij contact met u op en ontvangt u onder andere informatie over de locatie, data en tijd waarop de trainingen plaatsvinden. Deelname is gratis.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team:

Aanmelden

De training start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Vanaf januari 2024 wordt het groepsaanbod van Santé Partners regionaal aangeboden. Hierdoor
kunnen kinderen uit Lopik zich nu ook inschrijven voor trainingen die gegeven worden in andere
Lekstroomgemeenten (IJsselstein, Nieuwegein, Houten). Op de website van Santé Partners staat
het jaaroverzicht van al het groepsaanbod.
https://www.santepartners.nl/diensten/groepswerk-trainingen