U mag niet zomaar een spandoek ophangen of aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u hiervoor toestemming aan de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let hierbij op het volgende:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken of borden weigeren.

De gemeente Lopik verleent allen toestemming aan het plaatsen van aankondigingsborden en spandoeken wanneer het gaat om de aankondiging van een lokaal evenement (binnen de gemeentegrenzen) of voor boodschappen die niet commercieel van aard zijn.

Het maximaal aantal aankondigingsborden waarvoor toestemming wordt verleend is 25, voor maximaal 14 dagen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek of bord wilt plaatsen.
 • op welke plek u uw spandoek of bord wilt plaatsen
 • wanneer en hoe lang u het spandoek of bord plaatst
 • hoe groot het spandoek of bord is

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

Wat kost het?

Een vergunning voor het plaatsen van aankondigingsborden en/of spandoeken kost .

Aanvullende informatie

De gemeente kan eisen dat uw spandoek of uw bord wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het spandoek of bord goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het spandoek of bord tegen het weer kan.