Wat doet de gemeente aan onderhoud op een speelplaats?

Speeltoestellen worden regelmatig geïnspecteerd. Deze inspectie is een controle op de stabiliteit en sterkte van het toestel en de gesteldheid van de ondergrond. Jaarlijks huren we een extern inspectiebedrijf in om een technische inspectie te houden. Bij deze inspectie kijkt het bedrijf naar de aanwezigheid van slijtage, houtrot en roest en controleert het bedrijf of tussentijdse reparaties juist zijn uitgevoerd.

Voor de dagelijkse inspectie (onder andere door vandalisme) is de betrokkenheid van omwonenden erg belangrijk. Inwoners zijn en blijven de ogen en oren van de speelplek. Mankementen kunt u melden via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Het vervangen van speeltoestellen gebeurt op basis van leeftijd en technische staat. We hebben daarvoor een meerjarenonderhoudsplanning.

Ik heb overlast van (hang)jeugd op de speelplaats

Geluiden van spelende kinderen horen thuis in de openbare ruimte. Niet altijd houden de vaak wat oudere ongeren rekening met omwonenden. Met name in de avonduren kan dit worden ervaren als (geluids)overlast. Probeer eerst de jongeren zelf (en eventueel hun ouders) erop aan te spreken. Vaak zijn de jongeren zich niet bewust van het lawaai dat ze maken en zijn ze zonder problemen bereid hun volume wat te dempen.

Lukt dit niet, geef dit dan aan ons door. U kunt dit melden via het Meldpunt Openbare Ruimte. Bij ernstige overlast kan de speel- of sportplek worden meegenomen in de ronde van de BOA of jongerenwerker. Op deze manier wordt de jongerengroep gemonitord en kan het gesprek worden aangegaan.