Kan ik een spiegel aanvragen voor mijn uitrit?

Ons beleid is dat we geen spiegels plaatsen. Op bestaande spiegels hanteren we een uitsterfbeleid. Een spiegel past niet bij een duurzaam veilige inrichting van de weg. Het doel is om de weg zo in te richten dat spiegels niet meer nodig zijn. Daarnaast levert een spiegel een bepaalde mate van schijnveiligheid op, omdat naderend verkeer slechts vanuit een bepaalde hoek zichtbaar is en de bestuurder mogelijk niet al het verkeer in de spiegel ziet. Ook kan een spiegel zorgen voor een vertekenend beeld, waardoor de snelheid van het naderende verkeer niet goed kan worden ingeschat.