Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Hoe werkt het?

U mag op een standplaats goederen verkopen als u hier een vergunning voor heeft. De regels rondom standplaatsen zijn verder uitgewerkt in het standplaatsenbeleid 2023.

In het standplaatsenbeleid is onderscheid gemaakt tussen vijf vormen van standplaatsen, namelijk:

  1. Vaste standplaats;
  2. Seizoensgebonden standplaats;
  3. Incidentele standplaats;
  4. Ideële standplaats;
  5. Overige standplaats. 

Aan de standplaatsen zijn verschillende regels en maximumstelstels verbonden. Deze kunt u vinden in het standplaatsenbeleid 2023 gemeente Lopik.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier ‘standplaatsvergunning’ in te vullen en te mailen naar gemeente@lopik.nl of per post te sturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

Stuur daarnaast bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke vorm van standplaats u wilt aanvragen;
  • wat het doel is van uw standplaats;
  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente Lopik hanteert een een maximumstelsel en een wachtlijst voor het aantal standplaatsen. Hierdoor kan het zijn dat u niet (direct) in aanmerking komt voor een standplaatsvergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van de vergunningaanvraag zijn divers. Het is hierbij onder andere afhankelijk of uw evenement een winstoogmerk heeft. De kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvragen zijn daarnaast ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges’.

Aanvraagformulier Standplaatsvergunning