Subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 oktober a.s.

Subsidieaanvraag 2023 en aanvraagformulieren

Om in 2023 in aanmerking te komen voor subsidie dient het aanvraagformulier vóór 1 oktober 2022 bij de gemeente Lopik te worden aangeleverd.

Indien de termijn van 1 oktober 2022 niet haalbaar is, kan er tot uiterlijk 15 september 2022 een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met het verzoek af te mogen wijken van de termijn.

Vragen

Voor vragen over subsidiëring kunt u contact opnemen met Emmi Borsboom, bereikbaar via telefoonnummer 0348 - 55 99 55 of via gemeente@lopik.nl