De gemeente Lopik wil inwoners en maatschappelijke organisaties ondersteunen om hun ideeën en initiatieven op sociaal gebied (sociaal domein) waar te kunnen maken. Hiervoor stelt de gemeente geld beschikbaar vanuit het Innovatiefonds sociaal domein.

Heeft u een vernieuwend idee op sociaal gebied?

De gemeente Lopik roept inwoners op om (ver)nieuwe(nde) ideeën op sociaal gebied te organiseren. Dat kan een initiatief zijn om eenzame mensen weer in contact te brengen met buurtbewoners. Maar bijvoorbeeld ook een oplossing die mantelzorgers ontlast. Of een activiteit die ervoor zorgt dat jongeren zich inzetten voor hun buurt.

De gemeente Lopik ondersteunt uw initiatief

De ondersteuning door de gemeente Lopik kan heel divers zijn. U kunt hierbij denken aan advies bij praktische vragen, bijvoorbeeld over het oprichten van een stichting, mogelijk aan te schrijven fondsen etc. Ook denken we mee over het opbouwen van een (lokaal) netwerk. Of we verstrekken vanuit het Innovatiefonds een subsidie (geldbedrag) als impuls bij het opstarten van een project.

Hoe vraagt u subsidie uit het Innovatiefonds aan?

Zowel inwoners als maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen. U kunt uw aanvraag het gehele jaar indienen via het aanvraagformulier Eenmalig/Innovatief. Het formulier vindt u onderaan deze pagina. Stuur uw plan per e-mail naar de gemeente via gemeente@lopik.nl Een medewerker beoordeelt vervolgens uw idee.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of twijfelt u of uw initiatief in aanmerking komt? Dan kunt u contact opnemen met Denise Alblas, bereikbaar via telefoonnummer 0348 - 55 99 55 of via gemeente@lopik.nl

Document download informatie: