Lopik werkt aan Transitievisie Warmte

Nederland onderschrijft het internationale Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde beperkt te houden tot 2 graden. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat we duurzame energiebronnen gaan gebruiken voor verwarming, warm water en koken. Uiterlijk in 2050 moeten woningen op een duurzame manier worden verwarmd.

Net als andere gemeenten werkt ook Lopik aan deze energietransitie. Hiervoor worden in onze gemeente nu de eerste stappen gezet. De raad is hier op dinsdag 21 maart 2023 over geïnformeerd. In september 2023 is de concept-visie klaar.  

Het adviesbureau ‘HetEnergieBureau’ ondersteunt Lopik bij de Transitievisie Warmte.

Belangrijke vragen zijn onder meer:

  • Welke duurzame warmte- en koudebronnen zijn beschikbaar en passen bij de vraag naar warmte in Lopik?
  • Zijn er collectieve oplossingen haalbaar (zoals een warmtenet)? En wat zijn mogelijke individuele oplossingen (bijvoorbeeld warmtepompen)?
  • Welke stappen moeten hiervoor worden gezet?
  • Wat is het tijdpad?
  • Welke buurten zijn het meest kansrijk om te starten met de warmtetransitie?

Hoe gaat het verder?

Inwoners en ondernemers kunnen meedenken en meepraten tijdens de informatieavond op donderdag 21 september in dorpshuis De Schouw in Lopik. De zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. De Transitievisie Warmte wordt waarschijnlijk in december 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de Transitievisie Warmte kan worden begonnen met het maken van wijkuitvoeringsplannen voor twee 'koploperbuurten'.

Wanneer is uw wijk aan de beurt?

Dat weten we nog niet. De gemeente wil inwoners betrekken bij de wijkuitvoeringsplannen. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u nu al stappen zetten naar een duurzame toekomst? Kijk op JouwHuisSlimmer.nl of DuurzaamLopikerwaard.nl. Daar kunt u ook nagaan of er subsidies of aantrekkelijke leningen zijn voor bijvoorbeeld woningisolatie of een aanschaf van een (hybride) warmtepomp.

Wilt u als inwoner, samen met buurtgenoten, meedenken over de warmtetransitie en de uitvoering daarna? Geef u dan op via duurzaam@lopik.nl.