Lopik werkt aan Transitievisie Warmte

Nederland onderschrijft het internationale Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde beperkt te houden tot 2 graden. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat we duurzame energiebronnen gaan gebruiken voor verwarming, warm water en koken. Uiterlijk in 2050 moeten woningen op een duurzame manier worden verwarmd.

Net als andere gemeenten werkt ook Lopik aan deze energietransitie. Hiervoor worden in onze gemeente nu de eerste stappen gezet. De raad is hier op dinsdag 21 maart 2023 over geïnformeerd. 

Het adviesbureau ‘HetEnergieBureau(externe link)’ ondersteunt Lopik bij de Transitievisie Warmte.

Belangrijke vragen zijn onder meer:

  • Welke duurzame warmte- en koudebronnen zijn beschikbaar en passen bij de vraag naar warmte in Lopik?
  • Zijn er collectieve oplossingen haalbaar (zoals een warmtenet)? En wat zijn mogelijke individuele oplossingen (bijvoorbeeld warmtepompen)?
  • Welke stappen moeten hiervoor worden gezet?
  • Wat is het tijdpad?
  • Welke buurten zijn het meest kansrijk om te starten met de warmtetransitie?

Nota van Uitgangspunten

Er komt een ‘nota van uitgangspunten’ die dit voorjaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarin komen niet alleen de technisch en economisch haalbare oplossingen aan bod, maar ook de participatie van inwoners. Intussen zijn er al eerste gesprekken geweest met verschillende partijen, zoals woningbouwvereniging Woningraat, Stedin, de Ondernemersvereniging en Duurzaam Lopikerwaard om te horen wat deze belanghebbenden belangrijk vinden in het proces. Ook zal er nog worden gesproken met (vertegenwoordigers van) inwoners.

Hoe gaat het verder?

De volgende mijlpaal is het vaststellen van de Transitievisie Warmte. HetEnergieBureau heeft een zorgvuldig proces ingericht. Belanghebbenden denken mee over de maatstaven om te komen tot een planning van buurten en wijken. Ook komt er een technisch/economische analyse: welke warmtetechniek is voor welke buurt de meest logische keuze? Uiteindelijk komt hier een aantal ‘koploperbuurten’ uit naar voren die als eerste kunnen starten met de warmtetransitie. De Transitievisie Warmte wordt waarschijnlijk na de zomervakantie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de Transitievisie Warmte kan worden begonnen met het maken van wijkuitvoeringsplannen.

Wanneer is uw wijk aan de beurt?

Dat weten we nog niet. De gemeente wil inwoners betrekken bij de wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast is er een wettelijke termijn van acht jaar tussen de beslissing dat een wijk overgaat op andere warmtebronnen, en het moment dat het aardgas daadwerkelijk wordt afgekoppeld. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u nu al stappen zetten naar een duurzame toekomst? Kijk op JouwHuisSlimmer.nl(externe link) of DuurzaamLopikerwaard.nl(externe link). Daar kunt u ook nagaan of er subsidies of aantrekkelijke leningen zijn voor bijvoorbeeld woningisolatie of een aanschaf van een (hybride) warmtepomp.

Wilt u als inwoner, samen met buurtgenoten, meedenken over de warmtetransitie? Geef u dan op via duurzaam@lopik.nl.