Uitrit of inrit aanleggen

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet ik doen?

Als u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen dan vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

De reguliere beslistermijn hiervoor is 8 weken; deze kan met 6 weken worden verlengd.