Het zevende dorpsgesprek vond plaats op woensdagavond 10 januari om 20.00 uur in het Buurthuis in Uitweg.

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Uitweg.

Verslag 10 januari 2024

25 inwoners hebben de tijd genomen om een Bakkie in de Buurt te komen doen. In het Buurthuis in Uitweg waren ook 6 raads- en commissieleden, 5 ambtenaren, burgemeester De Graaf, wethouder Vente en gemeentesecretaris/ algemeen directeur Jonker zijn aanwezig. Wethouder Spelt is helaas ziek en daarom afwezig.

Opwarmen

Algemeen directeur Femmy Jonker (vanavond in de rol van barista) en burgemeester Laurens de Graaf heten iedereen welkom in hun eigen ‘huiskamer’. Doel van de avond is met elkaar in gesprek gaan over wat belangrijk is voor en met het dorp. Een inwoner vraagt wie er vanavond als inwoner en wie namens de gemeente Lopik aanwezig is.

Hoe gaat het met u?

Burgemeester Laurens de Graaf zegt veel bekende gezichten te zien. Dit is de zevende bijeenkomst van de ‘Bakkie-in-de-buurt-toer’. Hij vindt het mooi om te zien dat elk dorp zijn eigen karakter en eigenheid heeft. Er is veel aan de hand in de wereld en als gemeente willen we dichtbij zijn en in contact met elkaar treden. 

Aanhakend aan de vraag van de inwoner over de herkomst van de aanwezigen, vraagt hij wie er al zijn hele leven in Uitweg woont. En wie hier sinds één jaar woont. Op de vraag of alle aanwezigen uit Uitweg elkaar ook kennen, is het antwoord nee. Vervolgens gaan de raadsleden staan. Zij zijn benieuwd wat er speelt in de kern. Daarna stelt de burgemeester de aanwezige ambtenaren voor. Het college is vanavond wat gemankeerd want wethouder Gerrit Spelt is ziek. Hij vindt het jammer hier vanavond niet te kunnen zijn maar wilde niemand besmetten en doet iedereen de hartelijke groeten.

Cappuccino-ronde, een rustige start

Jan Vente is zoals hij zelf zegt ‘die nieuwe wethouder’. Hij mag nog even blijven wonen in Berkenwoude (gemeente Krimpenerwaard) voordat hij naar de gemeente Lopik verhuist.

De burgemeester vraagt de wethouder waar hij trots op is en waar hij wakker van ligt. De wethouder antwoordt dat wethouder zijn een beroep is, maar ook een hobby en een gekte. Hij vindt het heel erg leuk. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen, heeft als raadslid deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Bergambacht, is in 2006 als wethouder gestart en na 16 jaar gestopt in de gemeente Krimpenerwaard.

De wethouder ligt wakker van zaken die al vele jaren tussen mensen en de gemeente of tussen mensen onderling spelen. Hij wil het graag oplossen en vindt dat we er in dit soort situaties ook voor moeten staan. Hij is trots op een gemotiveerd team aan medewerkers waarmee we de klus proberen te klaren. Op sommige afdelingen hebben we helaas te weinig medewerkers en daardoor gaat niet alles goed. Dat neemt niet weg dat hij trots is op wat wel goed gaat.

Ter voorbereiding op deze avond heeft hij wethouder Gerrit Spelt gevraagd wat voor dorp Uitweg is. Hij maakte de vergelijking met Ammerstol, een rood dorp met inwoners met het hart op de tong.

De burgemeester stelt dezelfde vraag aan gemeentesecretaris Femmy Jonker. De gemeentesecretaris is adviseur van het college maar ook directeur van de organisatie. Zij vindt dit geweldig om te doen. Maar ze ligt er wakker van dat wij te laat of niet communiceren of bijvoorbeeld een brief kwijtraken. Het is onze plicht om deze zaken te verbeteren.

De burgemeester is trots op onze dorpen en inwoners. Met name op de hechtheid en saamhorigheid. Mensen staan voor elkaar klaar, verenigingen en kerken zijn actief en het sociale systeem werkt best goed in alle dorpen. Hij ligt wakker van inwoners die in allerlei zorgelijke situaties zijn beland. Bij het ambt van burgemeester hoort ook de burgervaderrol, een pastorale rol. Hij is blij met het vertrouwen van de gemeenteraad om nog een termijn door te mogen. Er is een mooie koers uitgezet om als gemeente zelfstandig te blijven. We kennen elkaar goed in de organisatie en zetten stappen om verder te professionaliseren.

De burgemeester vraagt aan de zaal: "Hoe is het met u en met het dorp?".

“Koud”, antwoordt een inwoner. “We wonen tevreden, er zijn enkele minpunten maar ook veel pluspunten”. Een bewoner die al bijna 8 jaar in Uitweg woont, dacht eerst dat het een eind rijden was van IJsselstein naar Uitweg maar hij heeft er geen moment spijt van gehad dat hij hierheen is verhuisd. Het is hier prima wonen maar de bewoners ervaren wel overlast van de drukke avondspits. Ook zijn de gerenoveerde wegen in Uitweg prachtig geworden. Maar er is geen trottoir meer en er zijn te weinig parkeerplaatsen.

De burgemeester vraagt of nieuwe inwoners makkelijk integreren. Volgens de bewoners lukt dat zeker, als je je open opstelt en af en toe naar het buurthuis gaat.  Er wordt meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt op de bewoners op te roepen om vrijdag erwtensoep te komen eten in het buurthuis. Je hoeft niet aan te melden. Je kunt iedere vrijdag aanschuiven voor een warme maaltijd.

Espresso-ronde: pitches van één minuut

Er heeft zich niemand aangemeld om een pitch te houden.

Er is een actieve buurtvereniging. Half december is er altijd een draai-/bingoavond met grote prijzen. 55+-ers kunnen om de twee weken klaverjassen en/of een spelletje rummikub spelen. Vrijwilligers zijn welkom voor bardienst en onderhoudswerk. De buurtvereniging organiseert twee keer per jaar klusdagen. Meld je aan!

Sterke bonen: Kahoot

Onder leiding van barista Femmy Jonker krijgen de bewoners via Kahoot vragen voorgelegd over onder andere de kinderburgemeester, het ontstaan van de wiel van Uitweg en waar we als gemeente geld aan uitgeven.

Naar aanleiding van één van de vragen merkt een inwoner op dat hij weleens naar de gemeente heeft gebeld met een vraag. Hij kreeg te horen dat hij moest mailen, maar dat wil hij niet; hij spreekt liever iemand. Als je belt dan is degene er meestal ook niet. Dan vinden inwoners het fijn als er wordt teruggebeld, maar ook dat gebeurt lang niet altijd.

Naar aanleiding van een andere Kahoot-vraag wordt gevraagd wie of wat Pulse buurtbemiddeling is. Dit is een onafhankelijke organisatie op welzijnsgebied. Bij burenruzies werkt Pulse met vrijwillige buurtbemiddelaars. Soms zit het leven tegen in de vorm van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, financiële problemen of een taalbarrière. Dit zijn kwetsbaarheden waar je niet om vraagt maar die soms onderdeel zijn van het dagelijkse leven. Stichting Pulse is er voor alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zich in zo’n kwetsbare situatie bevinden. Denk bijvoorbeeld aan Taalmaatjes, mantelzorg, budgetcoaching etc. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Pulse: https://stichting-pulse.nl/.

Ook wordt een toelichting gegeven over ‘Tuinkamers met Aandacht’. Dit project is bedoeld voor met name kwetsbare jongvolwassenen die met een unit/chalet in de tuin zelfstandig kunnen wonen met begeleiding van (een) volwassene(n). We kennen ook ‘Kamers met aandacht’. Eenzelfde project waarbij bijvoorbeeld leegstaande zolders of slaapkamers worden verhuurd aan mensen met een hulpvraag. Onder de noemer ‘Jouw huis, zijn of haar thuis?’ kunt u een kamer met aandacht verhuren aan een jongere en hem of haar helpen om op eigen benen te staan.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

Er wordt gevraagd of dit alleen voor jongeren met een hulpvraag is of dat er in de tuin ook een chalet mag worden geplaatst voor mensen die woonruimte zoeken. Dit is niet toegestaan. Wel wordt dit nu gedaan voor prémantelzorg. De gemeente Houten heeft hiervoor een regeling. Deze regeling hebben wij ontvangen om te kijken of en wat wij hiervan kunnen overnemen. De gemeenteraad heeft gevraagd om met creatieve ideeën te komen voor extra woonruimte. We moeten huizen bouwen in elk dorp maar het gaat allemaal langzaam. Ook zijn we in gesprek over flexwoningen. Dit soort wijkjes wil echter niet iedereen voor de deur hebben.

Wethouder Jan Vente noemt de aankoop van camping Henkie tussen Lopik-dorp en Willige Langerak als voorbeeld. Hier wonen mensen die een bijzondere eigen plek zochten. De eigenaar wilde de camping verkopen waardoor de bewoners dakloos zouden worden. Daarom heeft de gemeente de camping aangekocht. We willen dat de functie die de camping altijd al heeft gehad - voor mensen die anders in de maatschappelijke opvang terecht zouden komen - blijft bestaan en breder kan worden gebruikt voor verschillende kwetsbare doelgroepen.

Een inwoner vindt de aankoop van de camping bijzonder. Als ondernemer moet je eerst een plan uitwerken voordat je iets kunt ontwikkelingen terwijl de gemeente er “een bak geld tegenaan gooit en dan pas een plan gaat bedenken”. De wethouder geeft aan dat de gemeente heeft willen voorkomen dat de camping een vakantiepark zou worden en ziet de investering als een laag risico. Een andere inwoner zegt dat kwetsbare mensen moeten worden geholpen. Hij vindt het een goed plan van de gemeente Lopik. Dit wordt met applaus ontvangen.

Wat is voor de toekomst van en rond Uitweg belangrijk?

Genoemd worden: bereik, verkeersveiligheid, activiteiten, initiatieven in het buurthuis, parkeren, een wandel-/klompenpad. Als je gaat wandelen in Uitweg ben je óf in 1 minuut thuis óf 1,5 uur onderweg; iets er tussenin wordt gemist.  

Tijdens de ontmoeting kon niet elk antwoord worden gegeven. Er is inmiddels het nodige uitgezocht en dat wordt in de kaders via dit verslag teruggekoppeld.

Het mobiele bereik in Uitweg is slecht. Een van de inwoners werkt bij KPN en is actief in het buurthuis. Binnen KPN heeft hij de opdracht gegeven om een mast te plaatsen maar volgens zijn collega’s werkt de gemeente niet mee. De gemeente heeft gevraagd met een idee te komen, dan kijkt de gemeente of het kan. Hierin was meer hulp van de gemeente verwacht. Wethouder Jan Vente zegt een afspraak met de betreffende inwoner (Dennis van Beusekom) en de contactpersoon van KPN toe.

Met het oog op verkeersveiligheid wordt gezegd dat het schandalig is dat de gemeente de bermen langs de Lopikerweg niet maait. Ook zitten er veel gaten in de bermen. Deze worden opgevuld en zijn drie dagen later weer open gereden. De inwoners zijn bang dat er een keer een kind onder een auto komt door het hoge gras. 

Als oplossing wordt door een inwoner voorgesteld zwaar verkeer te verbieden. Als alleen auto’s gebruik maken van de Lopikerweg hoeven ze bij het elkaar passeren de berm niet in. Een inwoonster zegt dat er ook heel hard wordt gereden en dat men elkaar daardoor de berm in rijdt. Een ander idee is om een witte streep aan de zijkant van de weg te zetten, zodat je weet waar je rijdt. Laatst was het heel mistig en dan trekken mensen naar het midden van de weg. Ook worden grasbetonkeien zoals in Lopik geopperd. De wegversmallingen liggen verkeerd.

Uitgezocht: 

De gemeente maait één keer per jaar en extra daar waar het vanuit verkeersveiligheid nodig is. Het gaat hierbij om de zichtlijnen. Ook wordt extra gemaaid rond gemeentelijke bruggen. Rond bruggen van particulieren doet de gemeente dat niet, dit wordt van de eigenaren verwacht. De reden dat de gemeente weinig maait is het stimuleren van biodiversiteit. Het is een nieuwe vorm van beheer. Opgemerkt wordt ook dat hoog gras een remmend effect heeft op de snelheid van het verkeer in de praktijk.

Niet alleen de Lopikerweg maar ook de Uitweg zelf is ’s morgens een racebaan. Vanaf de Lekdijk ‘vliegen’ auto’s de Sluisweg op. Het is volgens de bewoners een wonder dat hier nog nooit iets is gebeurd. 

Wethouder Jan Vente vraagt of de inwoners dan een verkeersmaatregel willen. Een inwoner stelt voor een paal op de Prinses Irenebrug te plaatsen. Ook wordt nogmaals de belijning genoemd.

Uitgezocht: 

De wens om ene paal op de Prinses Irenebrug te plaatsen is eerder geuit en ook een wens van de gemeente. In het verleden is via de buurtvereniging meerdere malen aangegeven dat de bewoners van Uitweg geen paal op de genoemde brug willen. Mocht deze mening zijn veranderd dan horen we dat graag en zal de paal snel (na het nemen van een verkeersbesluit) worden geplaatst.

Er wordt gevraagd hoe de gemeente denkt om te gaan met de komende verkeersdrukte (vanwege nieuwbouwplannen). Helaas is de verantwoordelijk wethouder er vanavond niet. Vanaf Lexmond ligt er een goed aangelegde dijk. Volgens een inwoner is het goed als de gemeente daar eens gaat kijken.

Er wordt gevraagd of de provinciale weg ‘achterlangs’ kan worden doorgetrokken. 
Wethouder Jan Vente antwoordt dat dit voor de provincie Utrecht geen optie is. Een deel van het probleem is sluipverkeer. Door de stagnatie van verkeer bij het kruispunt Graaf rijdt een deel van de middagspits over de Lopikerweg. De provincie werkt aan plannen om dit aan te pakken. Eén voor het kruispunt zelf en één alternatief is een rondweg achter het bedrijventerrein langs. Het komend half jaar moeten daarin keuzes worden gemaakt. Alles wat helpt om deze weg beter te laten functioneren, scheelt sluipverkeer. Maar we krijgen ook allemaal meer auto’s. Als we ergens iets oplossen, ontstaat er op een andere plek weer een probleem. Ook de doseerinstallaties worden door een inwoner als oplossing geopperd maar dit idee vindt weinig bijval.

Uitgezocht

Er is inzet gepleegd om de sluiproute minder aantrekkelijk te maken door boomvakken als wegversmalling aan te brengen. Op de Sluisweg zijn vanwege trillingen geen verkeersremmende maatregelen aangebracht. Dit ook op verzoek van inwoners. 

De reconstructie van de Lopikerweg Oost staat de komende jaren op de planning. Dan worden verbeteringen doorgevoerd, bewoners worden hierin meegenomen. Overige reconstructies zijn er niet. Die hebben in 2021 plaatsgevonden. In samenspraak met inwoners. Toen zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt rond eenrichtingsverkeer.

Volgens een inwoner heeft de gemeente wel invloed op het vestigen van bijvoorbeeld transportbedrijven. Een andere inwoner hoorde vertellen dat bij firma Wed. de Bruijn een overslagbedrijf wordt gebouwd.
Wethouder Jan Vente licht toe dat het betreffende perceel de bestemming ‘transportbedrijf’ heeft. Dus als een ander transportbedrijf zich hier wil vestigen, kan de gemeente geen nee zeggen. Ruud Borst wordt genoemd als belangstellende. Het bedrijf heeft nu 25 vrachtwagens; dit worden er in de toekomst 35.

Als er iets te doen is in de kern Uitweg gaat het wel om het parkeren van mensen op de stoep. Een inwoonster heeft hierover al veel contact gehad met de gemeente. Het antwoord op haar vragen is dan “Uitweg is klaar”.

Uitgezocht

Uit navraag blijkt dat er geen aanvullende maatregelen gepland staan. Het aanleggen van een extra parkeermogelijkheid zou mogelijk zijn op de grond van de kerk van Jaarsveld (in het verlengde van De Waard). Hier zou de gemeente aan mee willen werken.

Uitgezocht is of het mogelijk is om extra paaltjes te plaatsen in de bocht bij het buurthuis. Vooral als buffer/veiligheid voor het terras als een auto een stuurfout maakt. De buurtvereniging heeft hiervoor toestemming van de gemeente Lopik nodig. Na toestemming regelt en plaatst de Buurtvereniging de paaltjes zelf. Antwoord van de gemeente is dat dit niet mogelijk is, er is een koers gekozen om zo min mogelijk paaltjes te plaatsen. Want die worden vaak stuk gereden met effect op het straatwerk. Daarnaast zorgen paaltjes eerder voor een verloederd straatbeeld doordat er onkruid omheen gaat groeien. Zeker sinds de gemeente geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken, willen we zo min mogelijk obstakels in wegen en trottoirs.

Tot slot is uitgezocht of het mogelijk is het containerverzamelpunt voor het buurthuis te verplaatsen. Soms staan de containers wel een paar dagen voor de deur en dat is niet fijn voor het aanzicht van het buurthuis. Dit doet de gemeente niet, maar roept via dit verslag graag inwoners op de geleegde container snel te verwijderen.

Voordat de 11 arbeidsmigranten kwamen zouden er drie appartementen worden gebouwd zonder parkeerplaatsen. Volgens de inwoonster wordt dus niet over parkeren nagedacht.Wethouder Jan Vente antwoordt dat de gemeente Lopik geen andere regels stelt dan andere regelgeving op dit gebied. Je kunt een bouwaanvraag niet weigeren op basis van parkeren. We constateren dat parkeerbeleid ontbreekt.
Gevraagd wordt wat de parkeernorm is. Dat hangt af van het type huis. We moeten onszelf ook in de spiegel aankijken, we hebben nu een heel ander autobezit dan bijvoorbeeld in de jaren ‘70.

Een inwoner schetst de situatie vanaf de nieuwe brug richting het oude dorp en dan linksaf de Hof van Batuwe in. Daar zie je helemaal niets en het gaat steeds maar net goed. Wat hem betreft zou het plaatsen van een paal met spiegel hiervoor de oplossing zijn.

Weer een andere inwoner wijst op de gevaarlijke situatie aan de Batuwseweg. Hij heeft meerdere keren gevraagd hier bolle spiegels te plaatsen. Volgens hem heeft de gemeente aangegeven dat het beleid is dat deze niet worden geplaatst. Terwijl hij er zelf in de gemeente zeker 20 heeft geteld.

Uitgezocht:

Bij reconstructies van wegen worden spiegels in principe allemaal verwijderd. De gedachte hierachter is dat de weginrichting in principe zo moet zijn dat spiegels niet nodig zijn. Alleen in situaties waar het absoluut niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen, worden nog spiegels geplaatst. De spiegels die er nu nog staan zijn veelal particuliere spiegels. Bij de beoordeling of de situatie veilig is, wordt ook de maximale snelheid die is toegestaan meegewogen. Dus ook al wordt er harder gereden dan toegestaan dan gaan we bij de beoordeling uit van de toegestane snelheid. We gaan harder rijden dan toegestaan niet ‘belonen’ met een aanpassing van de weg of meer overzicht creëren. De komende jaren zullen we wel strenger worden in situaties waar particulier groen over de weg groeit en bijvoorbeeld het uitzicht belemmert. 

Wethouder Jan Vente zegt dat we in Uitweg van de provincie 50 huizen mogen bouwen in het groen (aan de rand van de rode contour, aansluitend aan de bebouwing). Maar woningbouw is in de Kahoot niet geopperd door de inwoners. Willen de inwoners hier voor een bepaalde doelgroep wel huizen hebben?

De inwoners zeggen dat kleine dorpjes hun kleine karakter moeten behouden. Ze zien liever woningbouw in Benschop of Lopik-dorp dan hier in de natuur. En als er wordt gebouwd dan graag betaalbare huizen. Momenteel zijn ook de ‘betaalbare huizen’ duur, aldus de inwoners.

Wie verdient een compliment?

Als gegadigden voor het boeket en de losse bloemen worden de dames en heer van de koffie, de speeltuincommissie, het buurthuis, onze medewerker Henri (vanwege het onderhoud) en alle aanwezigen genoemd.

Een inwoner vraagt of de gemeente een bloembollenlint of iets dergelijks in de berm van de Enge IJsselweg kan verzorgen.

Uitgezocht:

We hebben deze locatie in beeld omdat de huidige inrichtingskwaliteit te wensen over laat. Zowel aan de west-als oostzijde worden mogelijkheden bekeken voor het aanplanten van hoogwaardiger siergroen en het inzaaien met een bollen-/vaste plantenmengsel.

Afsluiting

Gemeentesecretaris Femmy Jonker sluit af met de woorden dat het fijn was om vanavond in Uitweg te zijn en om uit te wisselen. Een compliment voor de actieve buurtvereniging; dat heeft niet iedere kern.

Burgemeester Laurens de Graaf vraagt wat de inwoners van de avond vonden. We zoeken nog naar een passende frequentie. Bijvoorbeeld om het jaar of op het moment dat er een ingrijpend plan aankomt en de noodzaak er is. Ook inwoners kunnen een verzoek doen voor zo’n avond.

De burgemeester bedankt iedereen hartelijk voor de komst, inbreng en gezelligheid en wel thuis.

Mist u iets of hebben we u niet goed verwoord in het verslag, laat het ons weten. Dat kan via communicatie@lopik.nl.

Gemeentesecretaris Femmy Jonker heet alle aanwezigen in Uitweg welkom
Burgemeester Laurens de Graaf in gesprek met de aanwezigen in Uitweg
Wethouder Jan Vente in gesprek met de aanwezigen in Uitweg
Onder andere verkeersveiligheid, parkeren en activiteiten worden genoemd in de Kahoot-quiz

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 10 januari 2024

Het ‘Bakkie in de Buurt’ in Uitweg vindt plaats op woensdag 10 januari 2024 vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Buurthuis in Uitweg.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Uitweg en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Uitweg van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan onder andere een gezamenlijk welkom, pitches en een vragenronde via Kahoot.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl.

Save the Date voor dorpsgesprek in Uitweg op 10 januari met 3 foto's van Uitweg