In februari en maart konden bewoners, weggebruikers en ondernemers een enquête invullen over hun ervaring met de M.A. Reinaldaweg (N210), de Lopikerweg Oost en kruispunt Graaf in het oosten van de gemeente Lopik.

De vragenlijst is door 790 personen ingevuld en leverde veel bruikbare inzichten op voor het onderzoek naar de verbetering van de verkeerssituatie in Lopik-Oost.

Klankbordgroep

In de enquête werd ook een oproep gedaan om deel te nemen aan een klankbordgroep die gedurende het onderzoek meedenkt en meekijkt met mogelijke oplossingen voor de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten. De klankbordgroep is inmiddels samengesteld en bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers uit de verschillende deelgebieden. Op 18 april zijn de belangrijkste verkeersknelpunten besproken en is in een interactieve sessie een begin gemaakt met het in kaart brengen van oplossingsrichtingen.

Verwachte uitvoering

Planning is om in het najaar van 2023 een verbetervoorstel te hebben waarover het bestuur van de provincie een investeringsbeslissing moet nemen waarna de verbetermaatregelen binnen twee jaar worden uitgevoerd.

De enquêteresultaten en meer informatie over de studie N210 Lopik-Oost vindt u op www.n210-lopik.nl(externe link)