De raad vergadert om de vier weken op dinsdagavond. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal (of online zolang dat vanwege de coronamaatregelen nodig is). De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken.

Vergaderstukken en audioverslagen Raads- en raadscommissievergaderingen

Van de raads- en raadscommissievergaderingen worden geluidsopnamen gemaakt. U kunt de audioverslagen terugluisteren. Daarvoor vinkt u in de vergaderkalender de datum aan van de vergadering die u wilt terugluisteren. Daar vindt u ook de bijbehorende vergaderstukken. 

Vergaderkalender, vergaderstukken en audioverslagen(externe link)