De raad vergadert om de vier weken op dinsdagavond. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal. Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken.

Vergaderstukken en audioverslagen Raads- en raadscommissievergaderingen

Van de raads- en raadscommissievergaderingen worden geluidsopnamen gemaakt. U kunt de audioverslagen terugluisteren. Daarvoor vinkt u in de vergaderkalender de datum aan van de vergadering die u wilt terugluisteren. Daar vindt u ook de bijbehorende vergaderstukken. 

Vergaderkalender, vergaderstukken en audioverslagen