Wat is het gemeentelijke beleid voor verkeersborden?

Wij plaatsen alleen borden als dit wettelijk verplicht is of als dit de verkeersveiligheid verbetert. Om de kernen aantrekkelijk en leefbaar te houden, heeft de gemeente Lopik in het verleden het principe van een bebordingsarm beleid omarmd. Hierin hebben de weggebruikers zelf de verantwoordelijkheid om zich op een veilige manier in het verkeer te bewegen. Niet iedereen houdt zich hieraan. Soms is dit moedwillig, vaak ook niet, omdat mensen bekend zijn met de situatie. Te veel verkeersborden zorgen voor een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld. Meer verkeersborden zorgen dus niet per definitie voor een betere verkeersveiligheid.