Op 15 maart 2023 mochten we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing. Als je stemt, stem je ook voor de democratie. En dat is belangrijk. Onze democratie is geen vanzelfsprekendheid, maar een verworvenheid die we moeten koesteren. Er zijn landen waar mensen nog steeds strijden voor dit recht.

Provinciale Staten behartigen als volksvertegenwoordigers de belangen van de inwoners van de provincie Utrecht. Zij zijn de ogen en oren van de regio Utrecht en staan open voor signalen om te weten wat er speelt in de samenleving. Zij stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen.

Waterschappen werken elke dag aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. De gemeente Lopik valt onder het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.