U wilt een voorwerp plaatsen op of aan de weg. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. U mag daarvoor niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. 

Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit doet u door een e-mail te sturen naar gemeente@lopik.nl of via brief naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen;
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan (met ingetekende plattegrond);
  • de grootte van het voorwerp;
  • wanneer en hoe lang u het voorwerp wilt plaatsen;

De ontheffing is voor een periode van maximaal 4 weken.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges'.