In de tweede helft van februari verstuurt Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) namens de gemeente Lopik belastingaanslagen naar een groot gedeelte van de huiseigenaren in onze gemeente. BghU voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt BghU de hoogte van de WOZ(waardering onroerende zaken)-waarden vast voor alle onroerende zaken.

Op 11 maart en 25 maart zijn woningtaxateurs van BghU van 09.00 uur tot 16.00 uur op het gemeentehuis in Lopik aanwezig. Zij beantwoorden vragen over de hoogte van de WOZ-waarde van woningen. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een taxateur te spreken dient u vooraf via uw persoonlijke QR-code een afspraak te maken. De QR-code vindt u op uw belastingaanslag.