Wanneer wordt de watergang schoongemaakt?

Normaal gesproken worden de watergangen die de gemeente Lopik in beheer heeft in het najaar geschoond. Het schoonmaken gebeurt door het riet en andere waterplanten af te maaien en op te ruimen. Waar het mogelijk is, slaan we delen een jaar over voor (meer) biodiversiteit. 

Van wie is een watergang?

Niet alle watergangen vallen onder de gemeente Lopik. De hoofdwatergangen vallen onder de verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het beheer van de overige watergangen kan de taak zijn van de gemeente, maar ook een particulier of een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. 

Om te zien of de watergang van het waterschap is, kunt u een bezoek brengen aan de website van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden: Leggers van watergangen, kunstwerken en keringen - HDSR

Is een watergang  in eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap dan kunt u uw vraag stellen via Melden van incident of overlast - HDSR.

Ik ervaar overlast van riet, wat doet de gemeente?

Riet is een water- en oeverplant die van nature in ons gebied voorkomt. Riet draagt bij aan de biodiversiteit. Zo is het een broedplaats voor verschillende vogelsoorten en leefgebied van insecten. Ook staat het bekend om de water zuiverende eigenschap. Alleen op plekken in gemeentelijk water waar riet zorgt voor een verkeersonveilige situatie of wanneer de aan- of afvoer van water in het geding is, wordt riet gemaaid of verwijderd.