Als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen dan spreekt WIL met u af welke stappen u zet richting betaald werk. Ontvangt u al een bijstandsuitkering, dan bent u verantwoordelijk voor het vinden van een betaalde baan zodat u weer in uw eigen onderhoud kunt voorzien. Waar nodig helpt WIL u hierbij. Meer informatie vindt u op de website van WIL (externe link)

Werken en een arbeidsbeperking

Heeft u een ziekte of handicap?  Kunt u wel werken, maar bent u door uw ziekte of handicap niet in staat om het minimumloon te verdienen? En bent u op zoek naar passend werk? Meld u eerst aan bij het UWV voor de juiste indicatie. En neem daarna contact op met WIL. Meer informatie vindt u op de website van WIL (externe link)

Indicatie Banenafspraak

Als u een 'Indicatie banenafspraak' heeft, wordt u opgenomen in het landelijke doelgroepregister van het UWV(externe link).

U heeft recht op zo’n indicatie van het UWV als u bijvoorbeeld Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) heeft gevolgd of praktijkonderwijs (PRO). Deze indicatie kunt u aanvragen bij het UWV. Ook kunt u bij het UWV een 'aanvraag beoordeling arbeidsvermogen(externe link)' (ABA) indienen als er sprake is van een ziekte of arbeidsbeperking waardoor u niet in staat bent om het minimumloon te verdienen. Het UWV kan dan de Indicatie Banenafspraak afgeven.

Heeft u hulp nodig bij het vinden of houden van werk? Neem dan contact op met WIL. Meer informatie vindt u op de website van WIL (externe link)

Beschut werk

Kunt u wel werken maar is het door uw beperking voor u niet mogelijk om in een gewoon bedrijf te werken? Dan kunt u misschien op een beschutte werkplek werken. Meer informatie vindt u op de website van WIL (externe link)