Het achtste dorpsgesprek vond plaats op maandagavond 22 januari om 20.00 uur in Buurthuis ‘t Wilgegat in Willige Langerak.

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Willige Langerak.

Verslag 22 januari 2024

Er hebben circa 45 inwoners de tijd genomen om een Bakkie in de Buurt te komen doen. In Buurthuis ‘t Wilgegat waren ook vier raads- en commissieleden, drie ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders aanwezig.

Opwarmen

Algemeen directeur Femmy Jonker – de barista van vanavond - heet iedereen welkom in de eigen ‘huiskamer’. Doel van de avond is met elkaar in gesprek gaan over wat belangrijk is voor en met het dorp. In de pauze en na afloop van het programma kunnen de aanwezigen hun persoonlijke vragen stellen in de zogenaamde koffiepruthoek.

Burgemeester Laurens de Graaf wenst zijn buurtgenoten een hartelijk welkom. Fijn dat er ook druk is geschilderd in het buurthuis. We vinden het als gemeente belangrijk dat inwoners een band met elkaar hebben en dat we elkaar weten te vinden.

Hoe gaat het met u?

De burgemeester vraagt hoe het in Willige Langerak is. Met iedereen is het hartstikke goed. Namens de buurtvereniging wordt gezegd dat na corona de activiteiten weer langzaam op gang moesten komen maar dat het nu weer een hele levendige buurtvereniging is. Hoewel anders dan voor corona.

De burgemeester vraagt wie van de aanwezigen al zijn of haar hele leven in Willige Langerak woont. Er gaan een paar handen de lucht in. Op de vraag wie hier al ongeveer 30 jaar woont, gaan meer handen in de lucht. Korter dan 5 jaar levert enkele handen op.

De burgemeester stelt de aanwezige ambtenaren en raadsleden voor. De raadsleden zijn hier om te kijken, luisteren en observeren en willen een gevoel hebben van wat er allemaal speelt in de kern.

Cappuccino-ronde, een rustige start

Wethouder Jan Vente stelt zich voor. De burgemeester vraagt hem waar hij trots op is en waar hij wakker van ligt. De wethouder woont in ‘Perkouw’ oftewel Berkenwoude. Hij is raadslid en wethouder in de gemeente Krimpenerwaard geweest. Nadat hij had besloten om daar te stoppen, werd hij als wethouder in de gemeente Lopik gevraagd. De intentie is om naar de gemeente Lopik te verhuizen, maar er komen momenteel weinig geschikte huizen vrij. Hij ligt wakker van persoonlijke schrijnende situaties van inwoners. Bij de Bakkies-in-de-buurt merken we dat we vitale gemeenschappen hebben. Daar wordt de wethouder blij van. Het gaat niet werken door wat wij in het gemeentehuis doen, maar door wat de inwoners doen door een gemeenschap te zijn. Mensen die zoveel dingen doen waar wij niet tegenop kunnen werken maar waar wij wel ons steentje aan bijdragen.

De burgemeester vraagt aan wethouder Gerrit Spelt waar hij trots op is en wakker van ligt. Wethouder Spelt is al 17 jaar wethouder maar tegelijkertijd kan hij ook worden gezien als ‘nieuwe wethouder’ want hij heeft voor het eerst het sociaal domein in portefeuille. Juist daarin ziet hij de kracht van de gemeenschap in Lopik. Met en voor elkaar en lang niet altijd zichtbaar maar zeer waardevol. Vorig jaar scoorde de gemeente Lopik voor sociale cohesie in een overzicht van Elsevier landelijk de 25ste en in de provincie Utrecht de 1ste plaats. We krijgen steeds meer zorg in het sociaal domein, mensen worden steeds ouder en we zien nu de effecten in de maatschappij van het sluiten van de bejaardenhuizen. Ook dat geeft druk op de woningmarkt. Ons meest recente ouderenbeleid is van 2010-2013. Daarin wordt als prognose genoemd dat in 15 jaar tijd het aantal  65+ers bijna zou verdubbelen. De prognose van destijds blijkt er niet ver naast te zitten. Iets voor elkaar willen doen, is in Lopik een vanzelfsprekendheid maar het willen wordt steeds meer moeten door de stijgende vraag. Wees trots op de sociale cohesie die wij in Lopik wél hebben.

Burgemeester Laurens de Graaf vraagt ook aan gemeentesecretaris Femmy Jonker waar zij trots op is en wakker van ligt. De gemeentesecretaris adviseert het college en is als directeur eindverantwoordelijk voor de organisatie. In de periode van de fusieplannen ontbrak het perspectief bij veel medewerkers. De gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot het zelfstandig blijven van de gemeente Lopik en nu is er weer energie gaan stromen. Ze ligt wakker van het uitblijven van een ontvangstbevestiging of antwoord op vragen van inwoners. Dat mag u van ons als overheid verwachten. Met alle energie en goede intenties hoopt zij ook dat het echt lukt om onze dienstverlening op peil te krijgen.

De burgemeester wordt blij van onze inwoners en onze dorpen. De negen dorpen moeten wat hem betreft vooral niet op elkaar gaan lijken maar vooral zichzelf zijn. Hij maakt vaak de vergelijking met Europa in het klein, eenheid in verscheidenheid. De saamhorigheid, elkaar weten te vinden, het harde werken. Ook hij ligt wakker van persoonlijke verhalen en heftige dingen die gebeuren in een mensenleven.

Espresso-ronde: pitches van één minuut

1. Ilse Hogendoorn namens zorgboerderij ‘De rust is elders’.

Zorgboerderij ‘De rust is elders’ biedt dagbesteding aan ouderen en ouderen met dementie. Het is een christelijke zorgboerderij maar iedereen is welkom. Er wordt begeleiding op maat gegeven door te kijken naar de persoon en zijn of haar behoefte. De mensen worden gestimuleerd om activiteiten te doen, zoals knutselen, hobbyen of mentale activiteiten. Op deze manier kunnen mensen langer thuis wonen. “Kennen jullie mensen die eenzaam zijn, familieleden die met de handen in het haar zitten, laat weten dat wij er voor hen zijn”, aldus Ilse Hogendoorn.

2. Teus Redelijkheid houdt een pitch over de veiligheid en het geluidsoverlast op de Lekdijk.

Hij vraagt buurtgenoten mee te denken over wat te doen tegen de vele overtredingen van het rijverbod door motorrijders in de weekenden van 1 maart tot 1 november. Over de verkeerssituatie op de Lekdijk is er jaarlijks overleg tussen burgemeester De Graaf en veiligheidsadviseur Hooijman van de gemeente en dijkbewoners Gijs Metz en Teus Redelijkheid. Dat overleg waarderen ze zeer. Ze wonen ongeveer 10 jaar aan de dijk. 

Een dijk is primair een waterkering, tegen overlast dus. Deze dient de veiligheid te garanderen van de bewoners en het achterland. Maar op de kruin van de dijk ligt een weg. Juist deze dijkweg is vaak een bron van verkeersonveiligheid en geluidsoverlast door gemotoriseerd verkeer.

De gemeente Lopik heeft zich een aantal jaren geleden ingespannen voor een periodieke afsluiting van het wegvak. Het wegvak is verboden voor motoren in de weekenden van maart tot november. Dit zijn 70 dagen maar een jaar heeft 365 dagen. De heren Redelijkheid en Metz vinden dat hiermee de motorrijders niet zijn overvraagd. De afgelopen jaren werden op de 70 verbodsdagen zo’n 3.580 doorrijders geteld, ruim 100 per verbodsweekend. De heer Redelijkheid pleit voor het opzetten van een bewonersgroep/werkgroep om met voorstellen te komen wat hier tegen te doen. Om in overleg met de gemeente te komen tot een breder beleid dan de huidige ondermaatse handhaving. “Wie doet mee, andere ideeën? We horen het graag!”, zo roept de heer Redelijkheid de aanwezigen op.

3. Marien Eikelenboom pitcht over de dijkversterking door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De heer Eikelenboom is al 50 jaar inwoner en dijkbewoner. 90% van de inwoners wonen aan de Lekdijk. De dijk gaat voor 2027 veranderen. De nodige gesprekken met het waterschap verlopen stroef. Inmiddels heeft de mediator zich teruggetrokken en is nu voorzitter geworden van de werkgroep. Dus de aanwonenden zoeken - misschien wel vanuit het gemeentebestuur - een mediator. De heer Eikelenboom vraagt wie met lagere overheden aan tafel kan en wil.

Reactie:

Als medeoverheid kan de gemeente hier geen rol in vervullen. De gemeente is zelf ook belanghebbende als wegbeheerder en is dus niet onafhankelijk. Voor een mediator is absolute onafhankelijkheid in dit dossier belangrijk.

4. Amy Ruitenbeek-Aantjes en Sander Rijneveld pitchen over de actieve buurtvereniging.

Afgelopen jaar heeft de buurtvereniging een draaiavond en spelletjesavonden georganiseerd. Er was zeker animo voor, hartstikke leuk. Het gaat niet om volle zalen maar om de gezelligheid. Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden en/of mensen die eens iets willen organiseren. Belangstelling of wil je meer weten? Meld je bij Anouk, Sander, Tim, Rob, Wendy of Amy.

Soms worden er klussen pro deo gedaan, dat is fijn. Mocht er bij de gemeente een potje zijn voor onderhoud, dan houdt de buurtvereniging zich aanbevolen. Er wordt door de gemeente gewerkt aan de speelplaats. Daar is de buurtvereniging blij mee. Helaas ontbreekt het budget voor het hekwerk. Daar maakt de buurtvereniging zich zorgen om want spelen moet wel veilig kunnen.

Amy komt terug op wat de gemeentesecretaris eerder zei over het uitblijven van antwoorden op vragen van inwoners. Zij ervaart het slechte contact met de gemeente zeker niet zo. Er wordt goed meegedacht, dus complimenten.

Reactie:

De gemeente heeft nu nog geen ‘potje’ voor onderhoud van de buurthuizen. Het college is wel van plan om de gemeenteraad hier dit jaar voorstellen voor te doen. Op dit moment laat de gemeente voor alle buurthuizen in de gemeente Meerjaren Onderhoudsplannen opstellen. Op basis van deze plannen wordt in beeld gebracht wat er de komende jaren nodig is om deze belangrijke voorzieningen in stand te houden.

Sander heeft vanavond twee petten op. Naast bestuurslid van de buurtvereniging is hij ook zoon en mede-eigenaar van Natuurmuseum De Wielewaal. Het museum bestaat dit jaar 25 jaar en dat is heel mooi maar dat is ook dankzij de buurt. Met Kunst Centraal is weer een programma opgezet voor de basisscholen, dat is mooi om te doen. Als mede-eigenaar ziet hij natuurlijk ook ontwikkelingen in de natuur. Willige Langerak is divers en ziet landgebruik op verschillende manieren. Hij ligt dan ook weleens wakker van hoe we omgaan met het landgebruik en de grootschaligere opzet.

5. Marijke Rijneveld zoekt namens Kunst en Cultuur inwoners met muzikaal talent

Mevrouw Rijneveld is een paar weken geleden benaderd door mevrouw Dieny Scheffer van de Stichting Kunst en Cultuur. De vraag is of er bijvoorbeeld met een paar buurtkamers en bij de oude school muziek kan worden gemaakt. Een bandje, ergens piano spelen. Er worden mensen met talent gezocht, die hun talent willen delen in het weekend van 6 april of de week erna. De aanwezigen worden opgeroepen te reageren.

6. Tim van Bezooijen roept op voor Boccia-spelers

Allereerst deelt Tim de zorg van Sander over natuurbehoud.

Zijn andere vraag betreft de sport in de gemeente Lopik. Er is een kleine sportclub in Benschop die eigenlijk een beetje uitdooft. Er wordt Boccia gespeeld, een sport voor mensen met een lichamelijke beperking maar ook uitstekend te beoefenen voor mensen zoals aanwezig in de zaal. “Mocht u eens willen kijken of meedoen met Boccia dan ben ik daarvoor aanspreekbaar.”, aldus Tim.

7. De heer Chaigneau houdt een pitch namens het seniorencomité Willige Langerak

De heer Chaigneau, voorzitter van het seniorencomité, geeft aan dat de bezoeken aan de activiteiten van het seniorencomité teruglopen. Ouderen vallen weg en de jongere ouderen voelen zich nog geen doelgroep. De heer Chaigneau roept inwoners van 65 jaar of ouder op naar de bejaardenmiddag te komen.

Sterke bonen: Kahoot

Onder leiding van barista Femmy Jonker krijgen de bewoners via Kahoot vragen voorgelegd over onder andere de naam van de nieuwe kinderburgemeester, de betekenis van ‘rak’ in Willige Langerak, welk jubileum Natuurmuseum De Wielewaal dit jaar viert, wat te doen bij het zien van een kapotgereden paal (melden via meldpunt@lopik.nl), wat te doen bij ruzie met de buren (Pulse buurtbemiddeling) en waaraan de gemeente het meeste geld uitgeeft.

Naar aanleiding van één van de vragen geeft wethouder Spelt een toelichting over ‘Tuinkamers met aandacht’. Ook in de gemeente Lopik komt helaas veel jeugd in aanraking met jeugdzorg. Na uithuisplaatsing en opname komt een fase waarbij de jongeren weer op weg moeten worden geholpen om uiteindelijk zelfstandig verder te gaan. Dit project is bedoeld voor met name kwetsbare jongvolwassenen die met een unit/chalet in de tuin zelfstandig kunnen wonen met begeleiding van (een) volwassene(n). We kennen ook ‘Kamers met aandacht’. Eenzelfde project waarbij bijvoorbeeld leegstaande zolders of slaapkamers worden verhuurd aan mensen met een hulpvraag. Onder de noemer ‘Jouw huis, zijn of haar thuis?’ kunt u een kamer met aandacht verhuren aan een jongere en hem of haar helpen om op eigen benen te staan. Beide tijdelijke woonvormen zijn overigens niet bedoeld om het woningtekort in te vullen.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

Wethouder Vente geeft een toelichting over flexwonen. Dit is een noodoplossing vanwege de druk op de woningmarkt. We mogen van de provincie bij elk dorp met 50 woningen uitbreiden. Dat is mooi maar het duurt lang voordat zaken als  bestemmingsplan, bezwarenprocedure etc. zijn doorlopen. Flexwoningen zijn tijdelijke woningen waar men 10 tot 15 jaar kan wonen. De uitgangspunten voor flexwonen worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Na instemming van de raad worden mogelijke locaties bekeken. De gemeente werkt hierin samen met de Woningraat, maar het beleidskader geeft ook ruimte voor particuliere initiatieven.

Er wordt gevraagd of Lekdijk West 24 (voormalige camping) ook een locatie voor flexwonen wordt. 
Wethouder Spelt geeft aan dat de gemeente Lopik het terrein heeft gekocht om inwoners die tijdelijk maatschappelijk in de knoop zitten woonruimte te kunnen bieden. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die dakloos dreigen te worden of mensen die een tijdje in een beschermde woonvorm of in de opvang hebben gewoond en weer toe zijn aan meer zelfstandigheid. De vorm die dit moet krijgen, wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De gemeente moet voor deze mensen zorgen, maar zij maken ook aanspraak op de huurwoningen waar ook veel anderen aanspraak op willen doen. Eigenlijk is het terrein aan de Lekdijk west 24 informeel al jaren de plek waar mensen die nergens een plek vinden in de maatschappij woonruimte en steun bij elkaar vinden. Het is er rustig wonen, met minder prikkels van de stedelijke verleidingen. Hoe groot en van welke omvang het gaat worden, weten we nog niet. We zijn nu bezig om afspraken te maken met de huidige bewoners. We hebben een steunverklaring van de regio om op deze unieke plek een prikkelarme woonomgeving te creëren voor specifieke doelgroepen.

Gevraagd wordt hoe de gemeente de huisvesting gaat regelen.
Wethouder Spelt zegt dat het huisvesten van een beheerdersechtpaar in het hoofdgebouw een optie is. In de boerderij zelf zouden bijvoorbeeld een paar appartementen kunnen worden gebouwd. De huidige bewoners huren nu een jaarplek en hebben de chalets in eigendom. Daarnaast zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het verhuren van tiny houses door de Woningraat. De concrete uitwerking zal de komende maanden vorm krijgen.

Wat is voor de toekomst van/rond Willige Langerak belangrijk

Genoemd worden: saamhorigheid, veiligheid, landelijk, sociaal, wonen, dijkversterking, natuurbeheer, biodiversiteit, ga zo door, voorrangsbord, glasvezel, gesprek en gezelligheid.

Veel bewoners hebben een hond om hier veilig te kunnen wonen. Ook wordt de verkeersveiligheid op de dijk genoemd.

Een van de aanwezigen woont hier nu inmiddels een jaar maar is bij de bushalte aan de Zijdeweg al drie fietsen ‘kwijtgeraakt’. Ook zijn de bushokjes weggehaald. De burgemeester dringt erop aan dat melden belangrijk is en adviseert om vooral ook aangifte te doen. De wijkagent houdt het dan in de gaten en gaat óf meer surveilleren óf onderzoek doen.

Reactie:

De provincie heeft de bushokjes niet vervangen omdat het gemiddelde aantal instappers per dag (17) te laag is om voor bushokjes in aanmerking te komen. De gemeente heeft verzocht om bij de reconstructie van de kruising - waarbij de Zijdeweg-Noord weer wordt aangesloten op de N210 - ook de bushaltes te verbeteren inclusief bushokjes.

Er wordt gevraagd waar je naartoe moet bellen bij een verdachte situatie.
De burgemeester antwoordt dat 0900-8844 altijd kan worden gebeld. En als het misschien wat spannend is, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem. Melden is cruciaal; dan kan de politie een stap verder zetten. Advies van de politie is wel om 112 te bellen bij verdachte situaties.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

Als er een incident is gebeurd op de N210 - met name tussen Cabauw en Schoonhoven – dan verlegt het bevoegd gezag de verkeersstroom naar de Lekdijk (en naar de Lopikerweg west). De bermen van de dijk zijn door de omleiding compleet stuk gereden. De bermtegels liggen overal op zijn kant. Erg gevaarlijk voor fietsers.
De burgemeester licht toe er vanwege dit zware ongeval een noodmaatregel gold. Het bevoegd gezag kan eenrichtingsverkeer instellen. De N210 is enorm druk dus als er iets gebeurt, loopt het verkeer meteen vast.
Een aanwonende van de Lekdijk zegt zelfs naar binnen te zijn gegaan omdat ze bang was dat vrachtwagens zouden omvallen. Daarnaast moeten bewoners ook van hun erf af kunnen om bijvoorbeeld kinderen van school te halen.
Wethouder Vente vult aan dat dit ook speelt in de gemeente Krimpenerwaard. Daar zijn wel omrijdroutes bedacht om het verkeer via provinciale wegen om te leiden.

Een inwoner zegt dat we ook naar onszelf kunnen kijken. Veel automobilisten luisteren niet of nauwelijks naar verkeersregelaars of schieten nog snel even voor de vrachtwagen langs.

Een inwoonster vindt het zonde dat er vrachtwagens op de Tiendweg rijden; ze rijden de Tiendweg ook stuk. Inhakend wordt gezegd dat er veel buitenlandse vrachtwagenchauffeurs door de navigatie over de Lekdijk worden geleid.
Wethouder Spelt geeft aan dat dit nauwelijks meer aan de orde is. De gemeente Lopik gaat over verkeersbeleid en over kaarten en er ligt een verkeersverbod voor vrachtwagens op de Lekdijk. Dit wordt overgenomen in de navigatiesystemen. Hij is blij met de opmerking dat we in het verkeer ook naar onszelf moeten kijken. De ervaring leert dat het inzetten van verkeersregelaars al bijna niet meer werkt. Iedereen heeft ontzettend veel haast en verkeer is door ons eigen gedrag extreem ingewikkeld geworden.

Ten aanzien van een schonere omgeving geeft een inwoonster aan dat zij zwerfvuilambassadeur is in Lopik-dorp. Ze ruimt ook regelmatig afval op langs de Lekdijk en in de uiterwaarden. Er wordt van alles naar toe gesleept – zoals wegwerpbarbecues in de zomer - maar niet mee teruggenomen. Het is een mentaliteitsstuk maar blijft lastig.

Een inwoner maakt zich zorgen om de biodiversiteit en de vervlakking van de natuur. Hij roept iedereen op zich aan te sluiten bij de nieuwe tijd.

Een inwoonster maakt zich zorgen over wonen. Zij heeft drie kinderen waarvan er nog twee thuis wonen. Haar perceel heeft deels een woonbestemming en deels een agrarische bestemming, maar ze kan op haar eigen perceel niets betekenen voor haar kinderen.

Een andere inwoner vertelt over de persoonlijke mantelzorgsituatie. Destijds is gekozen voor inwoning in het huis. In het verleden is één huisnummer toegekend, maar hij zou graag twee huisnummers hebben. Er wordt veel over gepraat maar de mogelijkheden zijn beperkt.
Wethouder Vente zegt dat we huizen en flexwoningen moeten bouwen maar dat dit nog steeds niet hard genoeg gaat. De gemeenteraad heeft opgeroepen naar alternatieven te kijken, zoals wonen in bijgebouwen. Het eerste halfjaar moeten wij een kader opstellen om wonen in het buitengebied mogelijk te maken. Er wordt hierover een enquête op de website www.lopik.nl geplaatst, dus vul deze in. Er komt ook een regeling voor premantelzorg.

Een inwoner zegt dat glasvezel vooral in deze tijd belangrijk is. Men wil dat iedereen zo weinig mogelijk reist en zoveel mogelijk thuis werkt maar dat is met 2G niet mogelijk.
Wethouder Spelt licht toe dat de gemeente hier niet over gaat. We hebben heel lang gelobbyd maar lang zonder succes. Nu ineens zijn er twee partijen die glasvezel aanleggen. Beide partijen willen hun eigen tracé en eigen mantelbuis. Delta heeft voor het aanleggen van glasvezel gekozen als belegging. KPN vervangt het kopernetwerk. Dit doen ze in heel Nederland in de bebouwde kom. De specials (zoals de lintbebouwing wordt genoemd) zijn na 2026 aan de beurt. KPN denkt dat in dit soort gebieden bedrade aanleg niet altijd de oplossing is. Zij denken bijvoorbeeld ook aan het draadloos aanbieden van 5G.

Een andere inwoner stelt voor om glasvezel aan te leggen door het tracé van de nutsvoorzieningen die voor Willige Langerak in de polder zijn aangelegd. 
Wethouder Spelt zegt dat de gemeente geen mogelijkheden heeft om iets af te dwingen.

Reactie:

Inmiddels is bekend geworden dat de BAM vanuit Schoonhoven langs de Tiendweg glasvezel gaat aanleggen. De Lekdijk wordt vooralsnog niet meegenomen.

21.15 uur korte pauze

Hiervan is geen gebruikgemaakt.

Wie verdient een compliment

De aanwezigen hebben aangegeven saamhorigheid te waarderen. Gemeentesecretaris Jonker vraagt wie de bos bloemen het meest verdient.

Het boeket is voor Amy Ruitenbeek-Aantjes. Samen met Anouk (vanavond niet aanwezig) is zij twee weken geleden gestart met het opknappen van de foyer van het buurthuis.

Voor de losse bloemen worden genoemd:

  • Jan Noorlandt, vanwege onderhoud;
  • Janny Markus, omdat zij heel druk is geweest met verven.
  • De mevrouw van het opruimen van het zwerfafval.
  • Anneke, als redder van het buurthuis.

Afsluiting

De burgemeester sluit af en vraagt applaus voor de goede zorgen vanuit het buurthuis. Hij geeft aan dat we met de ‘Bakkie-in-de-buurtgesprekken’ experimenteren en vraagt of het goed gaat.
Een van de aanwezigen zegt dat dat vooral ligt aan het vervolg. Dergelijke avonden kunnen zinnig en gezellig zijn maar als er daarna niets mee wordt gedaan dan heeft het geen zin. De burgemeester zegt dat we een betrouwbare overheid willen zijn. We werken eraan om bekwaam, betrouwbaar, betrokken en bevlogen te zijn en daarvoor hebben we elkaar hard nodig.

De burgemeester bedankt alle aanwezigen voor hun komst, inbreng en gezelligheid. Graag tot de volgende keer en leve Willige Langerak.  

Mist u iets of hebben we u niet goed verwoord in het verslag, laat het ons weten. Dat kan via communicatie@lopik.nl.

Burgemeester Laurens de Graaf in gesprek met de zaal
Burgemeester Laurens de Graaf overhandigt een roos aan een inwoonster
Amy en Sander houden een enthousiaste pitch voor de buurtvereniging
In Kahoot wordt aangegeven wat belangrijk is voor Willige Langerak, zoals saamhorigheid, veiligheid en natuurbeheer

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 22 januari 2024

Het ‘Bakkie in de Buurt’ in Willige Langerak vindt plaats op maandag 22 januari 2024 vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Buurthuis ‘t Wilgegat.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Willige Langerak en burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Willige Langerak van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan onder andere een gezamenlijk welkom, pitches en een vragenronde via Kahoot.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl.

Save the date met drie foto's van Willige Langerak