Soms is zelfstandig wonen niet mogelijk, bijvoorbeeld als u een beperking hebt of ouder wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleid wonen en wonen met zorg.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen, woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van uw geldzaken. Uw begeleider komt daarvoor regelmatig bij u langs.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een instelling waar toezicht en begeleiding is. Het is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen, bijvoorbeeld: een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel.

Langdurige zorg (Wlz)

Heeft u intensieve en langdurige zorg nodig door een beperking of door ouderdom? Wilt u thuis blijven wonen en daar zorg krijgen of naar een verpleeghuis verhuizen? Dan hebt u een indicatie voor zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). U vraagt die aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, bijvoorbeeld chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Wilt u begeleid of beschermd wonen aanvragen, dan kunt u terecht bij het Sociaal Team. De medewerkers helpen u om een passende woonplek te vinden.

De medewerkers van het Sociaal Team:

  • denken met u mee
  • informeren u over bestaande regelingen
  • informeren u over eventuele eigen financiële bijdragen
  • zoeken samen met u naar een woonplek die het beste bij u past

Bel of mail ons

Heeft u of iemand uit uw omgeving hulp nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 0348 - 55 99 55 of via het
 

Contactformulier het Sociaal Team