Wat doet de gemeente aan zwerfvuil?

Elke dag werken de medewerkers van de gemeente aan een schone leefomgeving. De meeste mensen gooien hun afval netjes weg. Toch zwerft er nog teveel afval rond. De gemeente Lopik heeft naast straten en groen ook zeer veel watergangen in beheer en onderhoud. Helaas komt ook daarin zwerfvuil terecht. De gemeente heeft te weinig mensen of middelen beschikbaar om alle zwerfvuil langs wegen, straten, openbaar groen en watergangen regelmatig op te ruimen. Wij doen dan ook een beroep op  inwoners om zelf bij te dragen aan dit grote maatschappelijk probleem door zwerfvuil op te ruimen.

Daarnaast steunt de gemeente het project zwerfvuilambassadeurs van Stichting Duurzaam Lopikerwaard door onder andere het beschikbaar stellen van materialen en de ontvangst en afvoer van het zwerfvuil.

Hopelijk dragen preventieve maatregelen zoals het plaatsen van extra afvalbakken, bewustwording, informatie en statiegeld op blikjes en plastic flesjes bij aan het terugdringen van dit probleem.